Zapisz się do newslettera

Zwolnienia z podatku CIT/PIT w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Gmina Radzymin i cały Powiat Wołomiński leży w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub przedsiębiorstw. Pomoc jest udzielana na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji w obrębie strefy - w powiecie wołomińskim pomoc jest udzielana na okres 12 lat.

Pomoc publiczna jest przyznawana z tytułu nowej inwestycji.

Wspierane rodzaje działalności to głównie produkcja, ale też usługi (BPO/SSC,IT) oraz działalność badawczo- rozwojowa.

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?

 • Planowana inwestycja musi spełniać kryteria ilościowe i jakościowe.
 • Inwestycja nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o wsparcie.
 • Inwestycja i utworzone w związku z nią miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)po zakończeniu realizacji inwestycji.

Skala pomocy publicznej w powiecie wołomińskim:

 • 35% dla przedsiębiorstwa dużego
 • 45% dla przedsiębiorstwa średniego
 • 55% dla przedsiębiorstwa małego i mikro

Powyższe kwoty są obliczane jako odpowiedni odsetek wartości inwestycji. Kwotę można następnie odliczyć od należnego podatku CIT lub PIT.

5 kroków do uzyskania wsparcia

Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.

 1. Spotkanie informacyjne z przedstawicielem ŁSSE.
 2. Konsultacje i przygotowanie dokumentów
 3. Złożenie wniosku.
 4. Weryfikacja i ocena wniosku.
 5. Decyzja.

Więcej informacji i kontakt 

Informacje można uzyskać w na stronie i w biurze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kontakt: 
Karolina Falkenberg, Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
Tel.: 721 205 620
E-mail: karolina.falkenberg@sse.lodz.pl
www.sse.lodz.pl

Zobacz też: 

Na skróty

Przewiń do góry