Gminne Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZOZ

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZOZ

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest placówką ochrony zdrowia, w skład której wchodzi jednoprofilowy szpital, przychodnia oraz dwie filie (Wola Rasztowska i Dąbrówka).

Zgodnie ze Statutem obszar działania Centrum Medycznego obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Placówka udziela świadczeń pacjentom z kraju i zagranicy, jednakże głównymi adresatami świadczonych usług są mieszkańcy regionu powiatu wołomińskiego, w szczególności mieszkańcy gminy Radzymin.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. od lat jest jedną z kluczowych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej powiatu wołomińskiego, obecnie dobrze zarządzany - jest wizytówką miasta i regionu.

W ramach POZ, pacjenci nie tylko mają zagwarantowane badania diagnostyczne wynikające z koszyka świadczeń gwarantowanych określonych przez Ministerstwo Zdrowia, ale również mogą korzystać z wielu bezpłatnych programów profilaktycznych m.in. takich jak: cytologia, diagnostyka chorób układu krążenia czy tez przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Atutem placówki jest szeroki zakres realnie świadczonych usług zdrowotnych, szczególnie w zakresie tzw. specjalistyki i diagnostyki. Specjaliści mają dostęp do pracowni mi.in. tomografii komputerowej, ultrasonografii, endoskopii, radiodiagnostyki i wstępnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. W strukturze placówki znajduje się również nowoczesny Zakład Rehabilitacji, który świadczy usługi w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii. Ponadto Centrum Medyczne udziela zniżek na wybrane odpłatne świadczenia medyczne posiadaczom Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Na bazie Szpitala funkcjonuje oddział chorób wewnętrznych z izbą przyjęć. W okresach najbardziej nasilonej pandemii koronawirusa był przekształcany w szpital jednoimienny. Placówka wyposażona jest w respiratory i instalacje, niezbędne do niesienia pomocy chorym m.in. na COVID-19.

W I kwartale 2022 roku do Radzymińskiej placówki zadeklarowanych było 19 807 tys. osób, co stanowi 70.56 % mieszkańców Gminy Radzymin.

Za pośrednictwem strony internetowej Centrum Medycznego można zapisać się do lekarza internisty lub lekarza pediatry. Jest to duże ułatwienie dla obecnych jak i przyszłych pacjentów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www (cmradzymin.pl) Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.
 


Informacja dla pacjentów:
Biuro Obsługi Pacjenta
tel: 22 7607 200 lub 22 7607 133
e-mail:
www.cmradzymin.pl

Na skróty

Przewiń do góry