Gminne Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZOZ

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie SPZOZ jest gminną placówką ochrony zdrowia, w skład której wchodzi monoprofilowy szpital, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 23 specjalizacji, z dostępem do pracowni diagnostycznych: endoskopii, USG i RTG. 

Radzymiński gminny szpital dysponuje Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć. W okresach najbardziej nasilonej pandemii koronawirusa był przekształcany w szpital jednoimienny. Szpital jest wyposażony w respiratory i instalacje, niezbędne do niesienia pomocy chorym na COVID-19. 

W 2020 roku do Radzymińskiej placówki zadeklarowanych było ponad 17,5 tys. osób, co stanowi blisko 70% mieszkańców Gminy Radzymin. W Centrum Medycznym są udzielane zarówno świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych i uprawnionych do tych świadczeń nieodpłatnie, jak również usługi medyczne z częściową lub całkowitą odpłatnością. Ponadto Centrum Medyczne udziela zniżek na wybrane odpłatne świadczenia medyczne posiadaczom Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Oprócz głównej siedziby w Radzyminie, Centrum Medyczne ma filie w Dąbrówce i Woli Rasztowskiej.

We wszystkich tych placówkach, a także w Punkcie Szczepień Powszechnych w hali ROKiS w Radzyminie, Centrum Medyczne prowadzi punkty szczepień na COVID-19. W okresie nasilenia pandemii Centrum zorganizowało m.in. mobilny punkt pobierania wymazów do testów na COVID-19.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Informacja dla pacjentów: Call Center Centrum Medycznego, tel. 22 760 72 00.

Na skróty

Przewiń do góry