Tablice z numeracją budynku - wzór

Serdecznie zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Radzymin do oznakowania Państwa budynków z wykorzystaniem gminnego wzoru tablic adresowych z numeracją domów. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć jednolity, unikalny charakter Gminy Radzymin i popularyzować radzymińskie, błękitno-żółte barwy.

Przedstawiony poniżej wzorzec został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Radzymina. Jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy, aby z niego korzystać ze względu na spójną identyfikację wizualną tablic z numeracją budynku i z oznakowaniem ulic. Wzór tablicy z numeracją budynku jest ogólnodostępny dla wszystkich właścicieli i zarządców posesji oraz dla wykonawców tablic. W przypadku skorzystania z wzorca prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek.

Wzorzec tablicy z numeracją budynku

We wzorcu tablic adresowych zastosowano żółto-niebieskie barwy flagi Radzymina oraz czcionkę Lato:

Tablica_numer_domu_Radzymin.jpeg

Na górze tablicy umieszczamy nazwę ulicy, a na barwnym pasie na dole - nazwę miejscowości. Na centralnym polu - numer porządkowy budynku. W przypadku miejscowości, gdzie nie ma nazw ulic, jak np. Rżyska, na grafitowym polu umieszczamy tylko numer porządkowy budynku.

Pliki graficzne do pobrania: 

Kolorystyka:

  • Kolor niebieski: C-90, M-40, Y-0, B-0, PANTONE 3005 (zbliżony kolor RAL 5015, folia Oracal 052) 
  • Kolor żółty: C-2, M-8, Y-100, B-0, PANTONE 109 C (zbliżony kolor RAL 1023, folia Oracal 021)
  • Grafitowe tło: C-0, M-0, Y-0, B-90

Krój czcionki: LATO 

Aby poprawnie edytować nazwę ulic, miejscowości i numerację budynku, należy zainstalować czcionkę Lato, którą można pobrać ze strony: www.latofonts.com/lato-free-fonts. Nazwę miejscowości na niebieskim tle piszemy wersalikami.

Wskazówki odnośnie wykonania i umieszczenia tablicy adresowej

Tablicę należy sporządzić z trwałych materiałów, które możliwie najdokładniej odwzorowują powyższe normy kolorystyczne. Należy ją umieścić fasadzie budynku w miejscu, które jest najlepiej widoczne od strony ulicy, od której jest nadany numer porządkowy. W miarę możliwości tablica powinna być umieszczona w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Wielkość tablicy powinna być dostosowana do wielkości budynku. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklamowych w odległości co najmniej 1 m od jej krawędzi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do jego właściwego oznakowania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji nieruchomości.

Wykonawcy tablic na terenie gminy Radzymin

Następujące firmy z terenu gminy Radzymin dysponują gminnym wzorcem tablic i mogą wykonać je dla Państwa zgodnie z powyższymi zaleceniami:

  • Biuromix, ul. Strzelców Grodzieńskich 15, Radzymin, tel. 22 763 07 29, e-mail: biuromixsc@wp.pl
  • Druk Radzymin Tomasz Kuchta, ul. Czartoryskiej 2, Radzymin, tel.: 22 763 07 43, e-mail: druk@drukradzymin.pl
  • Ideart Andrzej Sikora, ul. Weteranów 31 (punkt pocztowy), Radzymin, tel. 509 267 280, e-mail: ideart@ideart.pl
  • Kucyk Design, Al. Jana Pawla II 160, Radzymin, tel.: 22 299 00 48, e-mail: biuro@kucyk.pl
  • Studio Reklamy Dominik Wize, Słupno, Aleja Jana Pawła II 20, tel. 503 750 617, e-mail: dominikwize.list.pl

O ceny, technikę wykonania, itp. prosimy pytać wybranego wykonawcę.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji i Informacji UMiG Radzymin, tel. 22 667 68 47/50, promocja@radzymin.pl.

Na skróty

Przewiń do góry