Herb i flaga Radzymina

Wzór herbu i flagi Radzymina został określony w Statucie Gminy Radzymin oraz w Zarządzeniu nr 0050.78.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 24 maja 2018 r.

"Oko Opatrzności' na tarczy herbowej symbolizuje Bożą Opatrzność, czuwającą nad miastem i regionem w czasach dziejowych zawieruch, które doświadczały mieszkańców ziemi radzymińskiej. Barwami Gminy Radzymin są kolory: błękitny, złoty i srebrny. Zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii barwy metali - złoty i srebrny - mogą zostać zastąpione odpowiednio: złota - barwą żółtą, srebrna - białą.

Zgodnie ze Statutem Gminy Radzymin wykorzystanie herbu Radzymina przez podmioty inne niż gmina wymaga uzyskania zgody Burmistrza Radzymina oraz przesłania do akceptacji projektów graficznych materiałów, na których ma być umieszczony herb. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Referatem Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, e-mail: promocja@radzymin.pl, tel. 22 667 68 47/50. W poniższych artykułach udostępniamy pliki graficzne do pobrania - herb, flaga oraz wzorce tablic z numeracją budynków.

W swojej identyfikacji wizualnej Gmina Radzymin wykorzystuje również logotyp "Radzymin - Miasto Cudu nad Wisłą", który w nowoczesnej formie symbolizuje tożsamość lokalną i tradycję historyczną Radzymina.

Dziękujemy za prawidłowe stosowanie herbu Radzymina! 

Na skróty

Przewiń do góry