Zmiany zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłaty na targowisku w Radzyminie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie informuje iż z dniem 14 lipca 2021 roku częściowej zmianie uległo Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie.Zmiana dotyczy ustalenia sposobu uprawnienia do zawarcia umowy rezerwacyjnej w sytuacji, gdy o to samo stanowisko handlowe ubiega się kilku sprzedawców.

Burmistrz Radzymina uwzględniając propozycje przedstawione przez sprzedawców na spotkaniu w dniu 12.07.2021r. dokonał zmiany zarządzenia. W obecnym brzmieniu zarządzenia, w sytuacji złożenia dwóch lub więcej wniosków dotyczących tego samego stanowiska handlowego o wyborze podmiotu lub osoby do zawarcia umowy, decyduje okoliczność kontynuacji rezerwacji na wskazanym stanowisku handlowym. W przypadku, kiedy stanowisko handlowe nie było wcześniej rezerwowane, o kolejności decyduje fakt czy było użytkowane przez wnioskującego w sposób stały. Jeżeli żadna z powyższych okoliczności nie ma miejsca, decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania udzielają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie oraz obsługa targowiska w dni targowe.

Link do aktualnego zarządzenia: https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/4167/zarzadzenie-nr-0050-101-2021

 

Projekt bez tytułu(3).png

Na skróty

Przewiń do góry