Biuro Oświaty w UMiG Radzymin - przejmuje zadania CUW w zakresie edukacji. Zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r.  działalność rozpoczyna Biuro Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Biuro Oświaty przejmuje zadania Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie z obszaru edukacji, m. in.:

 • sprawy związane z „Bonem Malucha”; 
  kczuba1.jpeg
 • koordynowanie procesu rekrutacji w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych;
 • realizacja zadań z zakresu kontroli realizowania obowiązku nauki;
 • sprawy związane z dowozem uczniów do szkół i dowozem uczniów niepełnosprawnych;
 • sprawy związane z kształceniem młodocianych;
 • sprawy związane ze stypendiami dla uczniów, o charakterze motywacyjnym;
 • dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i przedszkoli, żłobków;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących spraw oświaty;
 • sprawy związane z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli;
 • sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
 • sprawy związane z ocenianiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzymin;
 • sprawy związane z powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
 • analiza projektów arkuszy organizacyjnych;
 • prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie kontroli w obszarze spraw prowadzonych przez Biuro Oświaty;
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy w ww. sprawach;
 • wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalanych w odrębnych przepisach.

Biurem Oświaty kierować będzie Krzysztof Czuba, który pełnił dotychczas funkcję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. Od wielu lat związany z oświatą, pracował m.in. jako nauczyciel a później Dyrektor Szkoły im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, aby teraz podjąć nowe wyzwania związane z tworzeniem Biura Oświaty.

 

Przeczytaj także: 


 

 

Na skróty

Przewiń do góry