Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym  każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków  i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Kiedy składam deklarację?

  • Od 1 lipca 2021 r.
  • Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.
  • Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jakie dane podaję w deklaracji?

Formularz zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Jak możemy złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Szczegółowe informacje, w tym link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej, znajdują się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl


Pliki do pobrania:

Formularz A – budynki mieszkalne:

Formularz B – budynki niemieszkalne:

Na skróty

Przewiń do góry