Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Przed tym ważnym głosowaniem radni miejscy zostali zapoznani z Raportem o stanie Gminy Radzymin oraz sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu za rok 2020.
 
abs1.jpeg
 
Mimo pandemii miniony rok można zaliczyć w naszej gminie do udanych pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji.
finansowanie zewnętrzne.png
 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet naszej gminy. Na koniec roku 2020 dochody wyniosły aż 192.516.277,73 zł przy dochodach w roku 2013 w wysokości 63.475.386,58 zł. Główną składową dynamicznego wzrostu były dochody bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii ukształtowała się w ostatnich latach na średnim poziomie 16,04%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły 278% wartości roku 2013.
 
Znaczny wzrost odnotowano również w 2020 roku po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin w minionym roku wyniosły 203.998.827,32 zł, przy wartości dla roku 2013 na poziomie 55.489.595,43 zł. Stanowi to wzrost o 267,63% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 20,61%.
 
Rok 2020 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe w 2020 roku osiągnęły wartość 41.115.428,99 zł i stanowiły 1466,15% wartości cechującej rok 2013. Wydatki wzrosły względem roku poprzedniego o 50,25% a różnica wartościowa wyniosła 13,75 mln zł.
 
Uzyskane wotum zaufania i absolutorium przez Burmistrza Radzymina to docenienie pracy całego zarządu Gminy Radzymin, dyrektorów jednostek, kierowników referatów, pracowników urzędu oraz Rady Miejskiej w Radzyminie.
 
- W czasie pandemii, cięcie kosztów i podejmowanie trudnych decyzji pozwoliło nam przejść łagodnie przez ten trudny czas. Dziękuję Państwu radnym za współpracę oraz moim współpracownikom. Coraz większy budżet i tak duża liczba zadań nie byłyby tak sprawnie realizowane, gdyby nie dobry zespół. I temu zespołowi, z którym współpracuję na co dzień,składam serdeczne podziękowanie - podsumował burmistrz głosowania nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium.
 
absolutorium2.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry