Mieszkańcy "Osiedla Centrum" wybrali zarząd

W sobotę, 26 czerwca, mieszkańcy Osiedla Centrum na zebraniu ogólnym wybrali spośród swojego grona Zarząd oraz przewodniczącego. Osiedle Centrum to nowa jednostka pomocnicza gminy Radzymin, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie. Spotkanie odbyło się w hali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Zebranie otworzył Zastępca Burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, wyznaczony do pełnienia funkcji przewodniczącego spotkania. Z ramienia urzędu wspierany był przez Biuro Rady Miejskiej oraz referat Partycypacji i Polityki Społecznej. W przeprowadzonym głosowaniu radzyminianie powołali spośród swojej społeczności na funkcję przewodniczącego zarządu Osiedle Centrum Macieja Szeszko. Wspierać będzie go 5-osobowy zarząd reprezentowany przez Beatę Czerniec, Elżbietę Darkę, Agnieszkę Chechłowską, Elżbietę Urbanowicz oraz Ewę Szeszko. Mieszkańcy nowej jednostki pomocniczej zyskali w postaci Zarządu swoich reprezentantów wobec organów gminy. Nowy organ wykonawczy będzie m.in. przekazywać gminie wnioski i postulaty mieszkańców oraz organizować i koordynować inicjatywy wspólnoty, mające na celu poprawę warunków życia lokalnej wspólnoty. Po stronie Zarządu leży także inicjatywa ustawodawcza – Zarząd większością głosów może podejmować uchwały regulujące i usprawniające funkcjonowanie wspólnoty. Gmina Radzymin zyskuje dzięki wyborom partnera w rozmowach dotyczących zagospodarowania centrum miasta.

osiedle.jpeg

Osiedle Centrum to obszar miasta ograniczony ulicami Reymonta, Falandysza, księżnej Czartoryskiej, Korczaka, mjr Waltera oraz ulicami Wąską i Głowackiego.  Jego obszar jest widoczny na dołączonej mapce. Statut i obszar Osiedla, przed podjęciem uchwały przez Radę Miejską, został poddany konsultacjom społecznym, za które odpowiedzialny był referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Zaproponowane granice osiedla objęły teren ważny ze względu na historyczną przeszłość miasta, jak i jego rozwój społeczno-gospodarczy. Na obszarze poddanym konsultacjom znalazły się  historyczne obiekty i miejsca, jak pl. T. Kościuszki, Stary Rynek, kolegiata wraz z klasycystycznym kompleksem sakralnym, oś urbanistyczna ul. Konstytucji 3 Maja oraz sklepy
i budynki użyteczności publicznej. Osiedle Centrum swymi granicami objęło najbardziej reprezentacyjną część miasta, aktywną społecznie i gospodarczo, silnie oddziałującą na pozostałe obszary.  Zdecydowana większość osób uczestniczących w konsultacjach (82%) opowiedziała się za proponowanymi przez gminę rozwiązaniami. Efektem podjętej przez Radę Miejską uchwały były czerwcowe wybory i nowy zarząd. Osobom go tworzącym gratulujemy zaufania, jakim zostały obdarzone oraz życzymy satysfakcji z pracy społecznej na rzecz wspólnoty.

 

Na skróty

Przewiń do góry