Sprawdź on-line harmonogram i informacje nt. odbioru odpadów

Każdy właściciel domu jednorodzinnego na terenie gminy Radzymin może sprawdzić informacje nt. odbioru odpadów ze swojej nieruchomości w gminnym systemie informatycznym. Gmina wdrożyła własny system do obsługi gospodarki odpadami od 2020 r., a obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie wdraża System Informacji o Odpadach dla mieszkańców.

Logowanie do systemu

Do systemu można zalogować się przez stronę: System Informacji o Odpadach. Danymi do logowania się do systemu są: 

screen_c-trace.jpeg

  • login: adres Państwa nieruchomości,
  • hasło: indywidualne hasło numeryczne, podane na aktualnym arkuszu z kodami kreskowymi.

Podczas logowania należy też podać okres, za jaki chcemy mieć dane nt. odbioru odpadów oraz wpisać wynik prostego działania matematycznego (w celu eliminacji fałszywych logowań).

Aby dane w systemie były kompletne, należy zawsze naklejać kody kreskowe na worki z odpadami segregowanymi. Państwa kosz na odpady zmieszane musi być również wyposażony w identyfikator RFID (tzw. "czip"), który montowała firma, odbierająca odpady.

Harmonogramy i potwierdzenia odbioru odpadów

Na portalu Systemu Informacji o Odpadach można znaleźć indywidualny harmonogram wywozu odpadów z danej nieruchomości na rok bieżący. Można go również zachować lub wydrukować w formacie PDF.

System umożliwia podgląd potwierdzeń odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych Potwierdzenia są dostępne w systemie, o ile pojemnik na odpady zmieszane został prawidłowo wyposażony w identyfikatory RFID (tzw. „czip”), a wystawione odpady segregowane były przez mieszkańców prawidłowo oznakowane kodami kreskowymi.

Składanie reklamacji on-line

W systemie można złożyć on-line reklamację w razie nieterminowego lub niewłaściwego odbioru odpadów z Państwa nieruchomości. System oferuje możliwość śledzenia sposobu załatwienia złożonych reklamacji.

Kody kreskowe na workach i czytniki RFID na pojemnikach

Apelujemy o zwrócenie uwagi na właściwe oznaczanie kodami kreskowymi worków z odpadami segregowanymi. Dzięki kodom dane są ewidencjonowane w systemie w momencie odbioru. Kody kreskowe można bezpłatnie otrzymać:

  • w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2 (budynek C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin) w godzinach: poniedziałek 7.00-19.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00 l
  • zgłosić ich dostarczenie poprzez e-mail: zgk@radzymin.pl

Równie istotne jak kody kreskowe na workach są identyfikatory RFID (tzw. "czipy") na pojemnikach na odpady zmieszane. Dzięki identyfikatorom informacja o odbiorze odpadów jest automatycznie wprowadzana do systemu. Identyfikatory instalowała firma odbierająca odpady. W przypadku braku identyfikatora prosimy o złożenie reklamacji przez system lub o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

czip_montaz_na_pojemniku.jpeg

Dzięki temu, że dane o odbiorze odpadów są automatycznie gromadzone w systemie, Zakład Gospodarki Komunalnej może lepiej zarządzać gospodarką odpadami na terenie Gminy Radzymin.

Oprogramowanie do systemu informatycznego, który wspiera gminną gospodarkę odpadami, dostarczyła firma C-Trace.

Kontakt do ZGK w Radzyminie

W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu bądź innych zapytań o gminną gospodarkę odpadami, prosimy o kontakt:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie
tel: 22 667 68 62/68/76 bądź poprzez e-mail:
ul. Komunalna 2 (parter)
05-250 Radzymin

Na skróty

Przewiń do góry