Burmistrz Radzymina zwołuje ogólne zebranie mieszkańców nowej jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”.

Rada Miejska w Radzyminie Uchwałą nr 333/XXIV/2020 z dnia 17.08.2020  r. powołała do życia jednostkę pomocniczą gminy Radzymin o nazwie -  Osiedle Centrum. Na temat utworzenia osiedla wypowiedzieli się mieszkańcy gminy Radzymin podczas trwających w okresie 21.05-05.06.2020 r. konsultacjach społecznych, wyrażając potrzebę powstania jednostki pomocniczej gminy na wzór sołectwa.

 

Osiedle Centrum.jpeg 

 

Burmistrz Radzymina zwołuje ogólne zebranie mieszkańców nowej jednostki pomocniczej - Osiedle Centrum. Podczas spotkania zostanie powołany zarząd oraz przewodniczący osiedla.

Spotkanie odbędzie 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00
w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20,

Osiedle Centrum obejmuje:

 • Aleja Jana Pawła II (strona prawa od ronda gen. J. Hallera do ul. L. Falandysza, lewa od ronda gen J. Hallera do ul. ks. E. Czartoryskiej)
  ul. S. Batorego (od ul. Konstytucji 3 Maja do Jana Pawła II do ul. ks. E. Czartoryskiej)
 • ul. L. Falandysza (strona prawa od Alei Jana Pawła II)
 • ul. B. Głowackiego (strona prawa od ul. POW do nr 36C, strona lewa od ul. POW do nr 33)
 • ul. J. Kilińskiego
 • ul. Konstytucji 3 Maja
 • ul. J. Korczaka (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. mjr. S. Waltera)
 • pl. T. Kościuszki
 • ul. 1 Maja
 • ul. G. Narutowicza
 • ul. K.C. Norwida (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. I. Daszyńskiego)
 • ul. I. Paderewskiego
 • ul. kpt. S. Pogonowskiego
 • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. B. Głowackiego)
 • ul. W. Reymonta (od ul. Weteranów do ul. L. Falandysza)
 • ul. ks. I. Skorupki
 • ul. Stary Rynek
 • ul. Strzelców Grodzieńskich (od Alei Jana Pawła II do ul. W. Reymonta)
 • ul. Strzelców Kaniowskich (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. ks. E. Czartoryskiej)
 • ul. R. Traugutta (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. ks. E. Czartoryskiej)
 • ul. mjr. S. Waltera
 • ul. Wąska
 • ul. Weteranów (od ul. Stary Rynek do ul. W. Reymonta)
 • pl. Wolności
 • ul. Wyszkowska (od ul. POW do ul. Wąskiej)
 • ul. kard. S. Wyszyńskiego (od ronda gen. J. ul. B. Głowackiego)
 • ul. Zduńska
 • ul. Zwycięska (od ul. J. Kilińskiego do ul. Wąskiej)
 • ul. S. Żeromskiego
 • ul. ks. E. Czartoryskiej (od Alei Jana Pawła II do ul. S. Batorego)
 • ul. I. Daszyńskiego

Zadaniem osiedla jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów gminy w realizacji ich zadań poprzez: współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla; inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców; podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie.

Statut Osiedla Centrum stanowi załącznik do Uchwały nr 333/XXIV/2020

Na skróty

Przewiń do góry