„Radzymiński Klub Inspiracji” przyjazne miejsce dla dzieci i młodzież – uroczyste otwarcie!

7 czerwca 2021 r. rozpoczął działalność Radzymiński Klub Inspiracji. Jest to miejsce, gdzie dzieci i młodzież będą mogły spędzić wolny czas, czuć się bezpiecznie, gdzie otrzymają wsparcie doświadczonych pedagogów i psychologa oraz będą mogły rozwinąć swoje zainteresowania. Taki ma być Radzymiński Klub Inspiracji, stworzony wysiłkiem Gminy Radzymin i pani kierownik Alicji Gryczyńskiej. Inicjatywa powstania Klubu powstała w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin, kierowanym przez p. Monikę Nowak. 

RKI_OK.jpeg
 

W ub. roku, 1 czerwca 2020, Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia nowej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Radzymiński Klub Inspiracji”, która została pomyślana jako placówka wsparcia dziennego, prowadzona prowadzoną w formie opiekuńczo-specjalistycznej. Start klubu opóźniła pandemia. Dziś Klub rozpoczyna swoją działalność.

Siedziba Klubu mieści się w Radzyminie przy ul. 11 listopada 2 – w budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil Mariana Pisarka w Radzyminie. 7 czerwca 2021 odbyła się uroczystość otwarcia Klubu. Głównym celem placówki jest stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju osobistego oraz zapewnienie dodatkowej opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży, którzy potrzebują takiego wsparcia.

Klub współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Kierownik klubu pani Alicja Gryczyńska jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcą akademickim, asystentem rodziny współpracującym z radzymińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jej celem na pierwszy okres działania klubu jest stworzenie grupy zaangażowanych pracowników, doświadczonych pedagogów, psychologów dających wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Klub będzie realizował cele takie jak: pomoc i wsparcie w nauce, organizacja czasu wolnego, organizację zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań, terapię pedagogiczną i psychologiczną. Na początek w Klubie przewidziano 15 stałych miejsc. Radzymiński Klub Inspiracji będzie prowadzić także zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami Klubu, organizować wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.

Klub będzie realizował swoje zadania, kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem praw dziecka oraz z zachowaniem zasady poufności.

W poniedziałek 7 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie Radzymińskiego Klubu Inspiracji w gronie przedstawicieli gminy, jednostek gminnych i placówek oświatowych. Zgromadzonych gości przywitał Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele edukacji, których reprezentowali: Krzysztof Czuba, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Katarzyna Konopko-Walkowiak – zastępca dyrektora CUW, Elżbieta Jeleń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, im. Ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, Hanna Baryłka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, w Radzyminie, Barbara Moczulska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, w Słupnie, Renata Majewska – dyrektor Szkoły Podstawnej nr 1, im. M. Konopnickiej, w Słupnie, oraz Katarzyna Skwarska  - Kierownik Działu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, Anna Poleganow - psycholog placówki wsparcia dziennego "Radzymiński Klub Inspiracji", Sylwia Grędzińska - kurator sądowy. Obecne były także przedstawicielki Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej – Monika Nowak oraz Katarzyna Czuba.

Już pierwszego dnia działalności Klub był udostępniony dzieciom i młodzież, które mogły skorzystać z jego oferty. Wkrótce będzie prowadzona rekrutacja dla stałych podopiecznych oraz przygotowywany szczegółowy program zajęć.


 

Na skróty

Przewiń do góry