Informacja o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem "Serce Radzymina"

Na podstawie art. 19a z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RADZYMIN złożyło w dniu 24 maja 2021 r. ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem "Serce Radzymina".  

HDK Radzymin_01.jpeg


Podmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:

  • wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
  • ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2021 r.:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Tryb małych zleceń”,
  • drogą elektroniczną na adres:


Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, budynek A, pokój nr 7,
tel. 22 667 68 55, 698 573 803.


Informacja o złożeniu oferty przez STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RADZYMIN na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem "Serce Radzymina" - BIP Radzymin

Na skróty

Przewiń do góry