Informacja o złożeniu oferty przez STOWARZYSZENIE KAMYK RADZYMIN

Na podstawie art. 19a z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie STOWARZYSZENIE KAMYK RADZYMIN złożyło w dniu 19 maja 2021 r. ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem "Wyjazd i udział młodzieży na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy MTB - UEC MTB Youth 2021 European Championships, Italy Pila 29 June - 03 July 2021".


Podmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:
- wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
- ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2021 r.:
- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Tryb małych zleceń”,
- drogą elektroniczną na adres: kczuba@radzymin.pl.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji: Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, budynek A, pokój nr 7, tel. 22 667 68 55, 698 573 803.
 

Więcej informacji - BIP

 

Na skróty

Przewiń do góry