Zakład Gospodarki Komunalnej - kontakt

Od dnia 1 lipca 2023 r. sprawami związanymi z gospodarką odpadami na terenie Miasta i Gminy Radzymin zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o. ul. Komunalna 2

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie przekształcił się w spółkę.

Aktualna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o.,
05-250 Radzymin, ul. Komunalna 2
tel.: 22 66 76 876, 873, 868, 866

Zadaniem spółki jest, realizacja zadań zleconych przez Burmistrza Radzymina.


Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany Uchwałą nr 372/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 09.11.2020 jako zakład budżetowy Gminy Radzymin. Celem powołania Zakładu jest wykonywanie stale rosnącej ilości zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, czystości i porządku w gminie oraz utrzymywania obiektów komunalnych. Kolejne uchwały Rady doprecyzowały organizację i zakres zadań Zakładu, który swoją działalność rozpoczął z początkiem marca 2021 r.

Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie jest Andrzej Nocoń, który wcześniej sprawował funkcję II Zastępcy Burmistrza. Zespół stanowią pracownicy, którzy przeszli do Zakładu z tych referatów Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, których obowiązki przejął Zakład. Zakład planuje rozwój w miarę rosnącej liczby zadań.

Zakres zadań

Zakres zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy w następujących obszarach:

 • utrzymanie czystości dróg, ulic, parkingów, placów, itp.
 • gminna gospodarka odpadami - więcej w dziale Gospodarka odpadami 
 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
 • utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień
 • wykonywanie prac konserwacyjnych na rowach i ciekach wodnych
 • utrzymanie obiektów kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • zarządzanie targowiskiem i halami targowymi (w planach);
 • gospodarka mieszkaniowa (za wyjątkiem przydziału lokali) i gospodarowanie lokalami użytkowymi.

Siedziba i kontakt

Zakład Gospodarki Odpadami zajmuje parter budynku C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Komunalnej 2. W okresie pandemii prosimy o ograniczenie wizyt osobistych i o kontakt z pracownikami zakładu telefonicznie i mailem, aby uzgodnić sposób załatwiania spraw.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie
ul. Komunalna 2 
05-250 Radzymin

Kontakt:

 • kontakt w sprawie gospodarki odpadami: 22 66 76 876 / 873 / 868 / 866
 • kontakt w pozostałych sprawach: tel. 22 667 68 85 
 • e-mail:  
 • Telefony i adresy e-mail do pracowników Zakładu - kliknij, aby przejść do strony BIP.

Godziny otwarcia ZGK w Radzyminie:
poniedziałek  07:00 - 19:00 
wtorek-piątek  07:00 - 15:00 

Więcej informacji nt. bieżącej działalności Zakładu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie.

Na skróty

Przewiń do góry