Spotkanie informacyjne nt. przebudowy ul. Spokojnej w Słupnie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. przebudowy ul. Spokojnej w Słupnie. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie MS Teams w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Podczas spotkania przedstawimy koncepcję wykonania  dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spokojnej w Słupnie. Do udziału w spotkaniu szczególnie zapraszamy mieszkańców ulic Spokojnej, a także najbliższej okolicy. Chcemy usłyszeć Państwa opinie przed przystąpieniem do prac nad dokumentacją projektową.

W zakres prac projektowych wchodzi zaprojektowanie m. in.:

  • chodnika w ul. Spokojnej,
  • odwodnienia ulicy,
  • miejsc parkingowych,
  • wykonanie nakładki asfaltowej,
  • przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej,
  • budowy, rozbudowy lub przebudowy zjazdów na działki przyległe do ul. Spokojnej,
  • zagospodarowania zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 niemożliwe jest obecnie przeprowadzenie bezpośrednich spotkań ze społecznością lokalną. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w spotkaniu on-line. 

Link do spotkania na platformie MS Teams znajdą Państwo (TUTAJ) i w wydarzeniu na fanpage’u Gminy Radzymin na portalu Facebook.

Państwa opinie i wszelkie pozyskane podczas spotkania informacje będą pomocne w docelowym kształtowaniu przebiegu projektowanej ul. Szkolnej w Słupnie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Spokojna_Słupno_Spotkanie informacyjne_01.jpeg

 

Na skróty

Przewiń do góry