Przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli posesji

W związku z występującymi opadami śniegu przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach posesji, szczególnie w okresie zimowym: usuwaniu śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich posesji i przylegających do jej granic oraz likwidowaniu sopli i nawisów śnieżnych z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z tymi chodnikami. Obowiązki te nakłada na właścicieli prywatnych posesji ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 poz. 1439 z dnia 24 sierpnia 2020).

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników, czyli wydzielonej części drogi publicznej po której odbywa się ruch pieszych. Usunięty śnieg powinien być pryzmowany w sposób nieutrudniający ruchu pieszym, na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni sąsiadującej z ulicą. Lód z chodników najlepiej likwidować poprzez posypywanie ich powierzchni piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Pamiętajmy też o obowiązku niezwłocznego usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów oraz gzymsów budynków, które bezpośrednio sąsiadują z drogami i chodnikami.

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych ustawą obowiązków może zostać nałożona kara grzywny lub sporządzony wniosek do Sądu Grodzkiego o ukaranie właściciela posesji. Przykrą konsekwencją zaniedbań może być także dochodzenie przez osoby, które ucierpiały w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, odszkodowania z powództwa cywilnego.

Z góry dziękujemy wszystkim właścicielom posesji za troskę o bezpieczeństwo i porządek w naszej gminie!

Na skróty

Przewiń do góry