OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia MPZP części obrębu Nadma w rejonie ulic Mostowej i Kozłówek oraz w rejonie ulicy Kozia Góra.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Nadma - przystąpienie do MPZP.jpeg

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2021 r.

 Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: oraz  poprzez platformę ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

Nadma - przystąpienie do MPZP.jpeg


                                                                                      Z up. Burmistrza
                                                                                  Zastępca Burmistrza
                                                                                                                                     Krzysztof Dobrzyniecki

 


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Radzymina. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://radzymin.pl/241/polityka-prywatnosci.html

Na skróty

Przewiń do góry