Konsultacje społeczne dotyczące Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Ogrody Historyczne”

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu tzw. „lądowiska papieskiego” w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie wraz z pomnikiem bohaterów Bitwy Warszawskiej. Mieszkańcy gminy Radzymin po zapoznaniu się z czterema koncepcjami zagospodarowania terenu wybrali elementy z każdego projektu, które uważają za szczególnie cenne i oddające charakter terenu. 

Ankieta była dostępna w wersji elektronicznej do wypełnienie - pod adresem internetowym www.konsultacje.radzymin.pl, oraz w wersji papierowej z możliwością osobistego dostarczenie do  Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w godzinach pracy urzędu. 

W Konsultacjach Społecznych w formie elektronicznej wzięło udział 60 mieszkańców gminy Radzymin, a w formie pisemnej 2 osoby.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY
Do najcenniejszych elementów terenu według mieszkańców należą:

 • Aleja Dębów Pamięci 
 • Lądowisko papieskie – miejsce lądowania Jana Pawła II
 • Naturalne zadrzewienie terenu.
 • Zbiornik wodny „glinianki”.
 • Zespół nasadzeń wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Poległych 1920 r.

elementy zagospodarowania.png

Funkcje i charakter zagospodarowania terenu 
Według ankietowanych teren powinien mieć charakter mieszany tj. skupiać zarówno przestrzeń reprezentacyjna (służyć dodatkowy plac przy Cmentarzu Poległych 1920 r.) jak i wypoczynkową – być miejscem odpoczynku i integracji mieszkańców. 


Elementy zagospodarowania pożądane na tym obszarze
Według ankietowanych teren powinien być tak zagospodarowany, aby znalazły się na nim następujące elementy:

 • Estetyczna zieleń
 • Elementy architektoniczne przypominające o historii miejsca i regionu.
 • Miejsca pamięci historycznej.
 • Fontanna posadzkowa (w lecie możliwość zabawy dla dzieci).
 • Ławki.
 • Pergole z ławkami.
 • Kosze na śmieci.
 • Okrągły plac reprezentacyjny łączący miejsce posadowienia pomnika i placu lądowania Jana Pawła II (miasta Radzymin i Warszawa na mapie) z zespołem fontann w nawierzchni.
 • Skwer Edukacyjny z rzeźbami prezentującymi wybrane aspekty z historii Radzymina
 • Zespół parkingów.

Odbiór społeczny i ranking projektów
Na podstawie popularności internetowej, ilości i treści komentarzy można przyjąć następujące zestawienie w jakim stopniu poszczególne projekty spełniają oczekiwania mieszkańców:
1.      Projekt nr 1 (autor arch. kraj. mgr inż.  Zbigniew Pachulski)
2.      Projekt nr 3 (autor arch. kraj. mgr Barbara Tomanik)
3.      Projekt nr 2 (autor mgr inż. Łukasz Kilarski)
4.      Projekt nr 4 (autor arch. mgr inż. Piotr Ciałkowski)

Najchętniej oglądany post na FB.png

 

 

 

Elementy projektów 1-4 uznane za cenne i interesujące

Według ankietowanych następujące elementy zawarte w projektach 1-4 uznano za cenne i interesujące:

 • Pomnik Bitwy 1920 r. ustawiony na wzniesieniu, na zakończeniu osi widokowej.
 • Plac reprezentacyjny z zespołem 4-ech fontann w nawierzchni.
 • Wzniesienie stanowiące punkt widokowy z zespołem 2-óch placów zabaw.
 • Układ kompozycyjny w formie herbu Radzymina (Oko Opaczności) z zespołem fontann i pergolą.
 • Stworzenie polany piknikowej nad zbiornikiem wodnym z masztem.

Wybrane zagadnienia i pomysły z komentarzy mieszkańców
W wybranych komentarzach zawartych w oddzielnych opracowaniach jaki i zawartych pod publikowanymi projektami mieszkańcy zaproponowali szereg pomysłów, które mogą być zawarte w koncepcji budowy parku:

 • Parking da rowerów 
 • (uwaga dotycząca Projektu nr 1) pomnik powinien być bliżej ul. Jana Pawła II tak, aby odpowiednio podświetlony był dobrze widoczny dla osób wjeżdżających do Radzymina.
 • (uwaga dotycząca Projektu nr 2) uwzględnienie istniejących w gminie miejsc pamięci związanych z Bitwą, choćby przez umieszczenie w tym miejscu planszy ze współrzędnymi kierującymi np. do Wólki Radzymińskiej, do Mokrego, Cegielni, czy na Górę św. Antoniego.
 • (uwaga dotycząca Projektu nr 1 i nr 4) pomysł skweru edukacyjnego „Radzymin w pigułce” – to dobra wizytówka miasta. Powinna być ona powiązana np. w formie elektronicznej lub znaków z pozostałymi zabytkami miasta, aby zachęcić odwiedzające park osoby do ich odwiedzania. Tak aby przyjeżdzający otrzymał zaproszenie do dalszego eksplorowania miasta.
 • Toaleta publiczna
 • Ogród może być "stacja postojową" ścieżki rowerowej po zabytkach gminy

Wytyczne do dalszych prac związany z koncepcją Parku
Podsumowując wyniki I etapu konsultacji przy dalszych pracach należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Park powinien spełniać zarówno role reprezentacyjne jak i rekreacyjne. Dlatego potrzeba zarówno placu dla uroczystości, jaki i zieleni parkowej. 
 • Elementy mapy zawartej w koncepcji nr 3 powinny uwzględniać istniejących w gminie miejsc pamięci związanych z Bitwą 1920 roku np. Wólki Radzymińskiej, Mokrego, Cegielni, Górę św. Antoniego.
 • Zachowanie układu parkingu według koncepcji nr 1 – co gwarantuje największe wykorzystanie przestrzeni pod samochody, jak i istnienie „placu rezerwowego”.
 • Powiązanie układu osiowego z osiami Cmentarza (wg koncepcji nr 4). Pozwoli to na stworzenie wspólnej przestrzeni o podobnym, reprezentacyjnym charakterze. 
 • Usytuowanie pomnika w takiej odległości od Al. Jana Pawła II, aby był on widoczny z drogi. 
 • Stworzenie placu reprezentacyjnego łączącego miejsce posadowienia pomnika i placu lądowania Jana Pawła II
 • Stworzenie elementu skweru edukacyjnego „Radzymin w pigułce” prezentującego najciekawsze zabytki i historie miasta. Element ten powinna być powiązany w formie elektronicznej lub znaków z pozostałymi zabytkami miasta.
 • Stworzenie infrastruktury dla wypoczynku mieszkańców miasta: zieleni wysokiej i niskiej, ławek, pergoli, fontanny ukrytej w nawierzchni, kosze na śmieci itp. A także toalety publicznej.
 • Zaprojektowanie elementów infrastruktury rowerowej: parkingu dla rowerów, stacji postojowej na szlaku rowerowym.
 • Zachowanie lokalizacji: Alei Dębów Pamięci, Lądowiska papieskiego.
 • Projekt powinien mieć możliwość lokalizacji dalszych miejsc pamięci historycznej.
 • Stworzenie polany piknikowej nad zbiornikiem wodnym. 

Wszystkie projekty dostępne są pod linkami:

Na profilu gminy Radzymin w serwisie YouTube

Nadal można je zobaczyć w miejscu, w którym zostały zaprezentowane 15 sierpnia 2020 r. czyli w sąsiedztwie Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 r.

Według tych koncepcji teren ten mógłby stać się ogrodem historyczno-edukacyjnym, który wraz z zabytkową nekropolią i sąsiednim Muzeum Bitwy Warszawskiej będą stanowić atrakcję historyczną i edukacyjną, chętnie odwiedzaną przez turystów i osoby, pragnące oddać hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, spoczywającym na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie.

Przedstawienie mieszkańcom wstępnej koncepcji będącej wynikiem konsultacji planowane jest na maj 2021 roku.

Na skróty

Przewiń do góry