Jan Wnuk

Rada Miejska w Radzyminie uchwałą z dnia 1 października 2018 roku nadała Janowi Wnukowi tytuł Honorowego Obywatela Radzymina a kierowanemu przez niego Towarzystwu Przyjaciół Radzymina pierwszy w dziejach miasta tytuł ”Bene Meritus – Zasłużony dla Radzymina”. Oba wyróżnienia wręczono 27 października 2018 r podczas uroczystości Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa. 

Jan Wnuk.jpeg
  Urodził się 18 października 1936 roku. Absolwent radzymińskiego Liceum Ogólnokształcącego i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel historii i wicedyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Funkcję wicedyrektora pełnił do stycznia 1982 roku, kiedy został z niej zwolniony w wyniku represji, jakie na początku stanu wojennego objęły uczniów  i nauczycieli tej szkoły.

Przez kilka lat pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na stanowisku starszego radcy. W latach 1980-81 był członkiem zespołu doradców Ministra Oświaty i Wychowania. We wrześniu 1980 roku współorganizował radzymińską, nauczycielską „Solidarność”, w której działał również w warunkach konspiracyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego. 

W 1990 roku, w pierwszych wolnych wyborach został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Radzymina. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję burmistrza Radzymina. 13 czerwca 1999 roku doznał wielkiego zaszczytu witając w imieniu mieszkańców Radzymina Ojca Świętego Jana Pawła II na radzymińskim Cmentarzu Poległych 1920 roku. 

Jan Wnuk to także nieoceniony promotor turystyki krajoznawczej. Był założycielem i opiekunem znanego w Polsce Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Czapury” w Zespole Szkół Terenów Zieleni. To organizator wielu rajdów turystycznych oraz kilkudziesięciu dwutygodniowych obozów wędrownych: kajakowych, rowerowych, pieszych, nizinnych i górskich. Przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Wołominie. Za zasługi w działalności krajoznawczo - turystycznej otrzymał wiele odznaczeń, a wśród nich Złotą Honorową Odznakę PTTK. Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika turystyki pieszej i organizatora turystyki. 

Jest współzałożycielem i długoletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, założonego w 1988 roku, które na trwałe wpisało się w historię miasta. Z inicjatywy Jana Wnuka Radzyminowi jako pierwszemu miastu w Polsce po roku 1989, przywrócono historyczne nazwy ulic, które znikły w okresie komunistycznym. Z jego inicjatywy przywrócono także uroczystości patriotyczne 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz rocznice świąt narodowych: 3 Maja i 11 Listopada. 

Kierowane przez Jan Wnuka Towarzystwo Przyjaciół Radzymina trwale upamiętniło wiele wydarzeń i osób związanych z dziejami miasta. Dziełem Towarzystwa jest między innymi Droga Golgoty Narodu Polskiego, pomnik czynu zbrojnego żołnierzy 1920 roku oraz  wotum dziękczynne dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego dar wizyty w Radzyminie.

Jan Wnuk to autor wielu publikacji książkowych, folderów i artykułów o historii ziemi radzymińskiej. W jego dorobku znajduje się m.in. pierwszy opis krajoznawczy powiatu wołomińskiego: „Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą” oraz pierwsza monografia miasta „Dzieje Radzymina”.

Kierowane przez Jana Wnuka Towarzystwo Przyjaciół Radzymina od 1992 roku sprawuje opiekę nad radzymińskim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wielu członków Towarzystwa, z Prezesem na czele, jest jego członkami. Od 2011 roku, z woli żołnierzy AK, Jan Wnuk pełni także funkcję prezesa Koła oraz jest członkiem Zarządu Okręgu ŚZŻAK Warszawa – Wschód.

Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i tytułów. Wśród nich są: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz medale:  Komisji Edukacji Narodowej, Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczenie Pro Memoria oraz tytuły honorowe: Zasłużonego Działacza Kultury i Zasłużonego Działacza Turystyki

Na skróty

Przewiń do góry