Adam Struzik

Adam Struzik.jpeg
Urodził się w 1957 w Kutnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia. W 1990 roku został dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę pełnił do 1997 roku. W latach 1986-1990 radny gminy Duninów. Od 1990 roku piastował funkcję radnego miasta i gminy Gąbin. 0d 1994 roku delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Senator II, III i IV kadencji Senatu RP, Marszałek Senatu RP III kadencji. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu II kadencji. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP. Od 1998 roku radny Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Związku Kas Chorych.W latach 2001-2002 Marszałek Województwa Mazowieckiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. W uznaniu zasług w działalności na rzecz poprawy infrastruktury  Gminy,  podnoszenia jakości i zakresu  usług medycznych, promowanie uroczystości patriotyczno – religijnych  upamiętniających  bój z bolszewikami w  1920 roku Rada Miejska w Radzyminie nadała tytuł Honorowego Obywatela Radzymina Panu Adamowi Struzikowi w dniu 28 marca 2006 roku.

Na skróty

Przewiń do góry