Krzysztof Kalicki

Urodził się 2 lutego 1953 roku w Warszawie. Po ukończeniu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1976 - magister ekonomii Wydziału Handlu Zagranicznego, 1983 - doktorat: Zarządzanie finansowe zagraniczną filią przedsiębiorstwa transnarodowego) był pracownikiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Katedrze Finansów Międzynarodowych w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Kalicki.jpeg
  Od 1.10.1989 do 15.10.1990 adiunkt w Narodowym Banku Polskim, w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza. Od 10.1990 do 12.1992 pracował jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. W czerwcu 1994 został I zastępcą Ministra Finansów (do 12.1996). W grudniu 1996 podjął pracę w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję I wiceprezesa Zarządu. Ponadto był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie (10.1991 - 07.1994; 06.1997 - 05.1998), członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie (01.1993 - 07.1994), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (08.1994 - 12.1996) oraz członkiem Rady Nadzorczej Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie (02.1997 - 05.1998). Od 1 sierpnia 1998 pełni funkcję członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Z dniem 1 stycznia 2003 został desygnowany na stanowisko Prezesa Zarządu.
W uznaniu zasług w działalności na rzecz odrabiania zaniedbań infrastrukturalnych poprzez inicjowanie działań z ramienia rządu oraz udzielenie pomocy dla miasta skrzywdzonego przez totalitaryzm komunistyczny Rada Miejska w Radzyminie w dniu 19 grudnia 1997 roku nadała Panu Krzysztofowi Kalickiemu tytuł Honorowego Obywatela Radzymina.

Na skróty

Przewiń do góry