Aniela Janusz

Aniela Janusz z d. Wyszyńska córka Adama i Heleny z Dąbrowskich urodziła się 30 maja 1922 r. w Nowych Załubicach, gm. Radzymin. Były żołnierz Armii Krajowej i więzień obozów koncentracyjnych. 

Aniela Janusz.jpeg

W 1936 r. ukończyła siedmioklasową szkołę powszechną w Starych Załubicach. W latach 1937 – 1939 uczęszczała do Seminarium Nauczycielskiego dla Ochroniarek w Radzyminie. 

Od 1940 roku należała do Związku Walki Zbrojnej, który później w 1942 r. przekształcił się w Armię Krajową. Działała pod pseudonimem „Jagoda”, aż do aresztowania przez gestapo w dniu 23 września 1943 roku. Należała do 8 Mazowieckiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, okręgu Warszawa, obwodu Radzymin „Rajski Ptak”, do 3 placówki II plutonu. Bezpośrednim dowódcą i głównym organizatorem na tym terenie był brat „Jagody” Hieronim Wyszyński ps. „Kierdej”.

W dniu 23 września 1943 r. „Jagoda” na skutek zdrady została aresztowana przez niemiecką Tajną Policję z Nowego Dworu Mazowieckiego i osadzona w więzieniu policyjnym w Pomiechówku. Powodem aresztowania i uwięzienia Anieli Janusz z d. Wyszyńskiej było podejrzenie jej o posiadanie i zatajenie wiadomości o osobach, które dokonały napadów na posterunki straży granicznej.

20 stycznia 1944 r. została przekazana do obozu koncentracyjnego w Majdanku. W czerwcu 1944 r. trafiła do obozu w Buchenwaldzie, w którym przebywała około 1 roku.

8 maja 1945 r. została odbita z rąk hitlerowskich w okolicy Drezna przez żołnierzy polskich i radzieckich,. Następnie przewieziona do Tomaszowa Mazowieckiego i stamtąd w czerwcu 1945 roku powróciła do Nowych Załubic

Za swoją działalność patriotyczną Aniela Janusz z d. Wyszyńska została wielokrotnie odznaczona.

Od Rządu Polskiego na uchodźstwie w Londynie:

1. „Medalem Wojska” w 1948 r.
2. „Krzyżem Armii Krajowej” w 1987 r.

Została również odznaczona w kraju:

1. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r” w 1976 r.
2. „Srebrnym Krzyżem Zasługi” w 1978 r.
3. „Krzyżem Partyzanckim” w 1982 r.
4. „Krzyżem Oświęcimskim” w 1988 r.

Aniela Janusz zmarła 22 maja 2005 roku.

Na skróty

Przewiń do góry