Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

NOWA / PIERWSZA DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, tj. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa deklarację składa zarządca wspólnoty.


zmień deklarację, gdy nastapiłazmiana danych(1).png
KOREKTA DEKLARACJI / PONOWNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu korektę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. w przypadku:

- zmiany średniego miesięcznego zużycia wody
- zmiany numeracji budynku

- zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, która może być spowodowana m.in.

  • urodzeniem dziecka,
  • wprowadzeniem się nowej osoby,
  • wyprowadzeniem się osoby,
  • sprzedażą nieruchomości,
  • przeprowadzki.

W związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


DEKLARACJE MOŻNA ZŁOŻYĆ:

  • w formie papierowej w:
    • Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w w Radzyminie, ul. Komunalna 2
    • oraz listem poleconym na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin.

DEKLARACJA DO POBRANIA:

Na skróty

Przewiń do góry