Biskup Józef Hollak

Józef Hollak.jpeg
  Urodzony 18 stycznia 1812 r. koło Mariampola na pograniczu prusko-litewskim Józef Hollak pochodził z rodziny chłopskiej. Rodzice zadbali o jego wykształcenie i posłali go do Szkoły Wydziałowej w Sejnach, a potem do seminarium duchownego w tejże miejscowości. Po ukończeniu obu tych szkół Hollak uczył się jeszcze w seminarium duchownym w Warszawie. W 1837 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę w charakterze nauczyciela religii w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Przyczynił się do jego rozbudowy, wydał dwa podręczniki do nauczania religii w tymże Instytucie. Wraz z wicedyrektorem szkoły księdzem T. Jagodzińskim opracował pierwszy w Europie „Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mającym” (1879). Równocześnie z działalnością pedagogiczną ks. Hollak zajmował się duszpasterstwem. W 1846 r. został proboszczem w Radzyminie, a jednocześnie profesorem pedagogiki i religii w tutejszym Instytucie Nauczycieli Szkół Elementarnych. W 1866 r. opuścił Radzymin i przeniósł się do Warszawy, gdzie niebawem został proboszczem na Grzybowie.

Jego działalność pedagogiczna i duszpasterska prowadzona w trudnym okresie rusyfikacji Królestwa Polskiego została wysoko oceniona przez władze kościelne, toteż w 1883 r. został awansowany na biskupa w diecezji augustowskiej. W rodzinnej ziemi otrzymał też probostwo w Wilkowyszkach. Tutaj zmarł 27 października 1890 r. Jego portret olejny nieznanego artysty znajduje się w pałacu biskupim w Łomży.

Na skróty

Przewiń do góry