Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin w 2021

Przypominamy, że właściciele działek rekreacyjnych mają obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z tych nieruchomości. Ofertę na takie usługi w 2021 r. zgłosiły firmy MS-EKO i IMPERF.

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 01.01.2020r., właściciele działek rekreacyjnych nie  są objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów wytworzonych na tych nieruchomościach.

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele mają obowiązek samodzielnego zawarcia stosownej umowy z firmą odbierającą odpady.

W chwili obecnej (stan na dzień 3 lutego 2021r.) ofertę usługi odbioru odpadów z działek rekreacyjnych zgłosiły następujące firmy:

- MS-EKO, ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa, tel. 512 171 638,

- IMPERF, ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 88 65; 22 786 89 46.

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów, można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, urząd będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych.

 

Na skróty

Przewiń do góry