Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP Radzymina Etap 8 – część B oraz Nowe Załubice.

BURMISTRZ RADZYMINA zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 

 w dniach od 24.03.2021 r. do 15.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), w czasie rzeczywistym w dniu 12.04.2021 r. 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, proszone są o wysłanie do 60 min. przed jej rozpoczęciem wiadomości email, na adres: dyskusja@radzymin.pl, z następującymi informacjami i danymi:

  1. temat wiadomości:
  • „Udział w dyskusji publicznej – projekt Radzymin Etap 8 – część B,
  • „Udział w dyskusji publicznej – projekt obrębu Nowe Załubice”;
  1. treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
  2. podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (dane do protokołu z dyskusji).

 

W zwrotnej wiadomości e-mail, zgłoszone osoby otrzymają link do dyskusji online w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
  3.  poprzez platformę ePUAP.

Radzymina Etap 8 – część B

Etap 8 - czesc B - rysunek plane_mniejszy.jpeg

JPEGEtap 8 - czesc B - rysunek planu.jpeg (296,40KB)


Nowe Załubice na terenie Gminy Radzymin

Nowe Załubice - 2a - rysunek planu_zmniejszenie.jpeg

JPEGNowe Załubice - 2a - rysunek planu_zmniejszenie.jpeg (163,03KB)

 

Na skróty

Przewiń do góry