Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt do Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Brak opisu obrazka

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - BUDYNEK B
05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, II piętro

Wypisy z planu miejscowego i rewitalizacja: 22 667 68 23/25/28
Podziały nieruchomości: 22 667 68 23/25
Procedury planistyczne, uchwała krajobrazowa: 22 667 68 23/26/27