Radni miejscy w Radzyminie kadencja 2018-2023

    Przynależność
do Komisji:

Funkcja
w Komisji

element graficzny

MAREK BRODZIAK

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Infrastruktury
Komisja Budżetu i Finansów

Członek
Członek
Członek
element graficzny

ELŻBIETA DARKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Członek
Członek
Członek
element graficzny

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Budżetu i Finansów

Członek
Członek
element graficzny

LESZEK JANKOWSKI

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Infrastruktury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

Członek
Członek

Członek
element graficzny

TADEUSZ JĘDRASIK

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Członek
Członek
Członek
element graficzny

AGNIESZKA KACPRZAK

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Infrastruktury
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
element graficzny

AGNIESZKA KRAWUCKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Infrastruktury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Członek
Członek

Członek
Członek
Przewodnicząca
element graficzny

EWA KOWALSKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Edukacji i Kultury
Członek 
Członek 
element graficzny

EWELINA KOSTRZEWA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Spotkanie z mieszkańcami po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

Komisja Infrastruktury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Członek

Przewodnicząca
Członek
Członek
element graficzny

AGNIESZKA ONISZK-STACHYRA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członek
Członek
Członek
Przewodnicząca
element graficzny

IZABELA PACIOREK

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów

Członek
Członek

Członek
Członek
element graficzny

MAŁGORZATA PUZIO-MIĘKUS

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członek
Członek
Członek
element graficzny

PIOTR REMBELSKI

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Członek
Członek
Członek
element graficzny

WIESŁAW SOLARZ

 Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów

Członek

Członek
Członek
element graficzny

KATARZYNA STOKOWSKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członek
Członek
Członek
Przewodnicząca
Członek
Członek
element graficzny

MONIKA SZTUKA-BRZEZIŃSKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca

Członek
Członek
element graficzny

PRZEMYSŁAW ŚLEDŹ

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów

Członek

Członek
Członek
element graficzny

TOMASZ WĄSIK

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Infrastruktury
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
element graficzny

MARIUSZ WILKOWSKI

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna
Komisja Infrastruktury
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Spraw Społecznych

Członek
Członek
Przewodniczący
Członek
element graficzny

EWA WNUK

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członek
Członek
Członek
element graficzny

ELŻBIETA WOŁYNKO

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Budżetu i Finansów


Członek
Członek

Na skróty

Przewiń do góry