Rada Miejska w Radzyminie kadencja 2024-2029

rada-grupowe.jpeg

RADA MIEJSKA W RADZYMINIE
05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2
Telefon: 22 6676840/841
Faks: 22 6676899
e-mail: 

 


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 

MarekBroodziak.jpeg

 

MAREK BRODZIAK
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
II piętro, pok. 25
tel. 22 6676840/841
e-mail:
Interesantów przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00-17.00

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

azdjecia Radna Ewa Wnuk.jpeg

EWA WNUK
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
II piętro, pok. 26
tel. 22 6676842 
e-mail:
Interesantów przyjmuje we wtorek w godz.15.00-16.00 (od 7.06.2024 r.)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Bielecok.jpeg

TOMASZ BIELEC
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
II piętro, pok. 26
tel. 22 6676840/841
e-mail:
Interesantów przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00-17.00


    Przynależność
do Komisji:

Funkcja
w Komisji 

TOMASZ BIELEC

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:
tel. 22 6676840/841

 

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Budżetu i Finansów

Członek

Członek


element graficzny

 

MAREK BRODZIAK

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841


Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Infrastruktury
 

Członek

Członek


element graficzny

ELŻBIETA DARKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury

Komisja Rewizyjna

Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

Członek

Członek


Członek

 

element graficzny

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Komisja Budżetu i Finansów

Członek

Członek


element graficzny

TADEUSZ JĘDRASIK

Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Komisja Edukacji i Kultury

Komisja Infrastruktury

Przewodniczący

Członek

Członek


element graficzny

AGNIESZKA KACPRZAK

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

Komisja Infrastruktury


Członek

Członek


AGNIESZKA KORDYZON

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:
tel. 22 6676840/841

Komisja Edukacji i Kultury

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Członek

Członek

Członek


element graficzny

EWELINA KOSTRZEWA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail: 
tel. 22 6676840/841

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Infrastruktury

Członek 

Członek 


element graficzny

 

AGNIESZKA KRAWUCKA

Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
e-mail:  
tel. 22 6676840/841

Komisja Rewizyjna

Komisja Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca

Członek

Członek