Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Radzymin

Brak opisu obrazka
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców i zarządców nieruchomości na terenie Gminy Radzymin o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin, uchwalonym przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwałą nr 285/XXI/2020 z dnia 06.04.2020r.