Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Konsultacje społeczne.jpeg

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.

Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby.

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy następujących ustaw:

  • o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku,
  • o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku,
  • o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku,
  • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określa w gminie Radzymina uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie

Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi są obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie (ustawa o działalności pożytku, art. 5 ust. 5)

Szczegółowe informacje nt. konsultacji społecznych na terenie naszej gminy znajdziecie Państwo na:

Obecnie trwające konsultacje oraz ankiety znajdą Państwo na stronie Konsultacji Społecznych Radzymin w zakładce Ankiety


 

Na skróty

Przewiń do góry