Gminny program opieki nad zwierzętami

Gmina Radzymin realizuje zadania opieki nad zwierzętami poprzez wdrażanie zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Zachęcamy do zapoznania się z programem na rok 2021, który został zatwierdzony Uchwałą nr 413/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 marca 2021 r. i wszedł w życie w dn. 24.03.2021. 

Najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy, które wynikają z programu:

Gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt domowych

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2021 roku mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt. Wnioski można składać za zabiegi wykonane w okresie 24.03-30.11.2021. Więcej informacji: Rusza gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt domowych na 2021 r.

Postępowanie wobec bezdomnych zwierząt domowych

Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi ma obowiązek powiadomić o tym w pierwszej kolejności Ekopatrol w godzinach pracy Urzędu tel. 22 66 76 700 lub Policję 22 786-50-07 po godzinach pracy Urzędu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować decyzji, że takie zwierzę samemu przewieziemy do lecznicy. Nieumiejętne postępowanie ze zwierzęciem może mu tylko zaszkodzić oraz może nieść za sobą szereg konsekwencji np. pogryzienie czy zadrapania osoby udzielającej pomocy.

W roku 2021 Gmina Radzymin zawarła umowę na świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami będącymi uczestnikami kolizji i innych zdarzeń losowych z terenu Gminy Radzymin z Przychodnią Weterynaryjną Monika Nocuń-Rokicka z siedzibą w Zielonce, przy ulicy Mareckiej 28Atel. 22 78 10 527. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkowi i trafiły do zakładu leczniczego zamieszczane są niezwłocznie na portalu Facebook w grupie Radzymin.Pupile.

Zwierzęta bezdomne trafiają do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Leśnej, prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych tel. 506 403 514. Informacje o zwierzętach, które trafiły do schroniska znajdują się na profilu FB Fundacji.

Ponadto informujemy, że informacje na temat zwierząt, które szukają właściciela zamieszczane są również w grupie "Radzymin.Pupile" na portalu Facebook. 

Na skróty

Przewiń do góry