Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, należy wcześniej UMÓWIĆ SIĘ NA TERMIN SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM.

pomoc_prawna.jpg.jpeg

ZAPISY DO PUNKTÓW POD NUMEREM TELEFONU 735 736 797:

 • poniedziałki: 8.00 – 17.00
 • wtorki: 8.00 – 16.00
 • środy: 8.00 – 16.00
 • czwartki: 8.00 – 16.00
 • piątki: 8.00 – 15.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Radzymin jest udzielana w punkcie konsultacyjnym przy ul. Letniej 15 w następujących godzinach:

 • poniedziałek  10.00 – 14.00
 • wtorek  8.00 – 16.00
 • środa  10.00 – 14.00
 • czwartek  12.30 – 16.30
 • piątek  16.00 – 20.00

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji - rok 2024
PDFWYKAZ_PUNKTOW_NPP_2024.pdf (474,20KB)

WYKAZ_PUNKTOW_NPP_2024_page-0001.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ. Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie, zgłoszeń dokonuje się wyłącznie na numer telefonu: 735 736 797 w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałki: 8.00 – 17.00
 • wtorki: 8.00 – 16.00
 • środy: 8.00 – 16.00
 • czwartki: 8.00 – 16.00
 • piątki: 8.00 – 15.00

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, W TYM MEDIACJA, PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zaś osoba korzystająca z porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

Należy pamiętać, że odpowiednie dokumenty, potwierdzające uprawnienia do bezpłatnej pomocy prawnej, okazywane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: prawo pracy, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast, w ramach NPP, nie będą udzielane informacje w zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Do zadań prawników w punktach NPP należeć będą: informowanie o obowiązującym stanie prawnym, prawach i obowiązkach obywateli; wskazywanie możliwości rozwiązania problemów prawnych; pomoc w sporządzaniu projektów pism z wyjątkiem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzanie projektów wniosków o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Więcej informacji o NPP znajdą Państwo na stronie internetowej >>>
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej


5 sierpnia 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Na mocy ustawy na terenie całej Polski, we wszystkich powiatach, powstała sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób.

 

Na skróty

Przewiń do góry