Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w dniach 14-29 maja 2024

Od 14 do 29 maja 2024 roku potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostępnych jest 147 miejsc.

Tak, jak podczas marcowej rekrutacji, rodzice mają umożliwioną rejestrację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej za pośrednictwem internetu poprzez stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci spoza gminy Radzymin. W przypadku dzieci 2,5 letnich, rejestracja w systemie elektronicznym możliwa jest dla Rodziców dzieci, które urodziły się 2022 r. w miesiącu styczniu oraz lutym.

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub chcących zmienić placówkę będą mogli się logować do systemu i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę - tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do systemu rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru - czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku - wystarczy dostarczyć go tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 29 maja 2024 r. do godziny 16:00. Wypełnianie wniosku w systemie będzie możliwie do 29 maja 2024 r. do godziny 12:00.

Dzięki zastosowaniu systemu już kilkanaście dni później, czyli 14 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca

 

13 maja 2024

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

14 maja 2024
od godz. 12:00

29 maja 2024
 do godz. 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

14 maja 2024

29 maja 2024
do godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

30 maja 2024

13 czerwca 2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14 czerwca 2024
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

14 czerwca 2024

po godz. 15:00

20 czerwca 2024
do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

21 czerwca 2024
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

28 czerwca 2024

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Lista wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach:

Grupa 3-latków

 • Publiczne Przedszkole nr 2 w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie
 • Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole Piotruś Pan w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole Wyspa Malucha w Radzyminie
 • Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia w Radzyminie

 Grupa 3 i 4-latków

 • Publiczne Przedszkole Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

 

Grupa 4-latków

 • Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie
 • Publiczne Przedszkole Piotruś Pan w Radzyminie
 • Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia w Radzyminie

Grupa 5-latków

 • Publiczne Przedszkole Calineczka w Słupnie
 • Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie
 • Publiczne Przedszkole Piotruś Pan w Radzyminie
 • Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole Czary Mary w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole Wyspa Malucha w Radzyminie

 Grupa 5 i 6-latków

 • Publiczne Przedszkole Małego Kopernika w Radzyminie

Grupa 6-latków

 • Publiczne Przedszkole nr 2 w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie
 • Publiczne Przedszkole Piotruś Pan w Radzyminie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie
 • Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia w Radzyminie
 • Publiczne Przedszkole Wyspa Malucha w Radzyminie

Zapraszamy do składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej, która rozpoczyna się 14.05.2024 r. od godz. 12:00 i trwa do 29.05.2024 r. do godz. 12:00.

Na skróty

Przewiń do góry