Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, w dniu 31 stycznia 2024 r.

1)       UCHYLIŁ DECYZJĘ nr 54/2023 z dnia 31.07.2023 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanej przez prywatnego inwestora budowy kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie na działce ewidencyjnej nr 284/2,

2)      ODMÓWIŁ WYDANIA DECYZJI dla ww. inwestycji.

 

Oznacza to, że Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowe Adam Mulik nie może realizować na terenie gminy Radzymin przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno–usługowego w Starym Dybowie.

Z treścią decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie (pok. nr 11), w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 667 68 69 lub mailowo pod adresem: ).

Należy również wyjaśnić, że w sprawie decyzji nr 54/2023 z dnia 31.07.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin we wrześniu i październiku ub. roku wpłynęły od mieszkańców liczne pisma/wnioski, które zostały przekazane do rozpatrzenia - zgodnie z właściwością - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (SKO). SKO, w dniu 6 lutego br., rozpatrzyło wnioski stron postępowania dot. przywrócenia terminu do odwołania od decyzji nr 54/2023 i wydało postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania. Pozostaje to jednak bez znaczenia, ponieważ decyzja, od której mieszkańcy chcieli się odwołać została już uchylona.

 

WAŻNE!!!

  • Postanowienie SKO nie wpływa na decyzję Burmistrza wydaną w dniu 31 stycznia 2024 r. uchylającą decyzję środowiskową wydaną 31.07.2023r, wydaną w ramach wznowionego postępowania
  • W sprawie budowy kompostowni i kruszarni SKO prowadzi jednocześnie kilka postępowań i w przyszłości mogą pojawiać się inne rozstrzygnięcia dotyczące podobnych wniosków a nie mających wpływu  na uchylenie decyzji.

 

alarm przeciwpowodziowy 1.png

 

Na skróty

Przewiń do góry