Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radzyminie

logotypy-sam-straz.jpeg

 

Gmina Radzymin realizuje zadanie pn. „Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie”.

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Do zakresu rzeczowego projektu należą zadania:

1. Zakup nowego, średniego wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;

2. Promocja projektu;

3. Promocyjna akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Głównym celem realizacji projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także wzmacnianie odporności na zmiany klimatu. Poprawa wyposażenia OSP zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wołomińskiego, pozwoli na szybsze i skuteczniejsze działanie w zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a przede wszystkim przystosuje powiat do zmian klimatu poprzez poprawę wyposażenia jednostki reagowania na występujące gwałtowne zmiany pogody i klęski żywiołowe.

 

Realizacja zadania współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 765 000,00 PLN.

Wysokość dofinasowania UE: 882 500,00 PLN.

Na skróty

Przewiń do góry