Od 26.01 konsultacje społeczne projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi..."

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

PROJEKTU „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2024 ROKU”

Przedmiotem konsultacji jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku.

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.7.2024 Burmistrza Radzymina z dnia 17 stycznia 2024 r. informujemy o konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie uwag i opinii oraz włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu mieszkańców oraz innych podmiotów, którym los zwierząt nie jest obojętny. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwoli na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie przekładało się na efektywność realizacji Programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 stycznia 2024 roku,

Termin zakończenia konsultacji: 2 lutego 2024 roku.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. udostępnienie projektu Programu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19 (budynek B, pok. nr 11),
  2. zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. zbierania pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat Programu na formularzu zgłaszania uwag i wniosków, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
  1. elektronicznie na adres e-mail: oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej:/0rt8mdd37i/skrytka
  2. do skrzynki na wnioski i opinie, funkcjonującej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (bud. A),
  3. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
  4. osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (budynek A pok. 1 i budynek B pok. 14).

Raport z konsultacji zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Projekt programu:

PDFProgram - 2024.pdf (820,58KB)


Formularz uwag i propozycji:

DOCFormularz uwag.doc (106,00KB)
  

Na skróty

Przewiń do góry