Wzrost stanu wód w rzekach Bug, Rządza i Czarna - pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z podwyższonym stanem wód w rzekach: Bug, Rządza, Czarna z dniem 10 stycznia zarządzeniem Burmistrza Radzymina wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie sołectw: Arciechów, Borki, Łosie, Nadma Pólko, Nadma Stara, Nowe Załubice, Opole, Ruda, Stare Załubice, Stary Dybów, Wiktorów, Wolica, Zawady, Zwierzyniec.

Uruchomione zostały dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, do zadań którego należy:

1)            sprawdzanie i uaktualnianie dokumentacji ochrony przed powodzią,

2)            kontrolowanie poziomu wody na rzekach Bug, Rządza, Czarna,

3)            monitorowanie sytuacji na zagrożonych terenach,

4)            przekazywanie informacji mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,

5)            poinformowanie mieszkańców o zagrożeniu, o sposobie ewentualnej ewakuacji ludności i inwentarza oraz sposobach zabezpieczenia dobytku,

6)            utrzymywanie sił i środków w gotowości do użycia.

 

Treść zarządzenia:

https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/7403/zarzadzenie-nr-0050-3-2024
 

Na skróty

Przewiń do góry