Budżet Gminy Radzymin na rok 2024 - uchwalony

Rada Miejska w Radzyminie, na sesji, która odbyła się 18 grudnia uchwaliła przygotowany budżet Gminy Radzymin na rok 2024. To budżet ambitny, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, a zarazem zrównoważony (z nadwyżką budżetową).
 
Budżet w liczbach:
  • dochody: 250.282.000 zł
  • wydatki: 250.132.000 zł
  • nadwyżka budżetowa: 150.000 zł
  • wydatki majątkowe: 63.307.580 zł
 
Budżet 2024 Gminy Radzymin to:
  • więcej środków przeznaczonych na drogi i bieżące wydatki
  • podwyżki w szkołach 13% (łącze wydatki na oświatę wyniosą 98,6 mln zł)
  • waloryzacja umów na transport zbiorowy (ZTM, SKM, linie R) – 9,27 mln zł
  • tańsze Bilety Metropolitarne dla Mieszkańców - zwiększenie dopłaty do biletu z 1 progu dopłaty na 2 próg dopłaty
  • powrót zniżek na Radzymińską Kartę Mieszkańca w przychodni zdrowia i badań profilaktycznych
 
Blisko 25 procent wydatków (i dochodów) budżetowych zaplanowano przeznaczyć na INWESTYCJE:
 
ZAKUP DZIAŁEK:
- Słupno, działka pod Dom Kultury i remizę – 750.000 zł
- Nadma Pólko, działka pod plac zabaw – 600.000 zł
 
BUDOWA DRÓG:
- Radzymin, ul. Ogrodowa – dofinansowanie RFRD
- Mokre, ul. Strażacka i ul. Rogowskiego – dofinansowanie PROW
- Radzymin, ul. Wadery – dofinansowanie Polski Ład
- Radzymin, ul. Kwitnąca – koszty dewelopera (udział gminy 15%)
- Radzymin, ul. Kossaka – Polski Ład
- Radzymin, ul. Leśna – Polski Ład
- Słupno, ul. Spokojna – Polski Ład
- Słupno, ul. Polnej Róży – Polski Ład + FS
- Słupno, ul. Nastrojowa – Polski Ład
- Słupno, ul. Rodzinna – Polski Ład
- Słupno, ul. Sadowa – FS
- Cegielnia, ul. Sikorskiego – Polski Ład
- Wiktorów, ul. Rzemieślnicza – Polski Ład
- Borki, ul. Słowiańska – FS
- Mokre, ul. Żukowskiego – FS
- Rżyska - FS
- Ruda, ul. Borkowska – Polski Ład
- Nowe Załubice, ul. Bratnia – FOGR + Marszałek Woj. Maz.
- Nowe Załubice, ul. Piwna – FS
- Nowe Załubice – poszerzenie drogi do cmentarza
- Emilianów, ul. Objazdowa
- Łąki, ul. Sasankowa – Polski Ład
- Łąki, ul. Poligonowa – dopłata Nieporętu
- pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego – Wolica, Zawady, Ruda, Cegielnia
 
PROJEKTY DRÓG:
- Radzymin, ul. Różewicza (nowe zadanie)
- Radzymin, ul. Kotkowskiego (nowe zadanie)
- Łosie, projekt pętli autobusowej (nowe zadanie)
- Radzymin, al. JP2–AK (kontynuacja)
- Radzymin, ul. Dobra – Łąkowa (kontynuacja)
- Nadma Pólko, ul. Wrzosowa (kontynuacja)
- Nadma, ul. Jaworówka (kontynuacja)
- Radzymin, K3M/Zwycięska, dokumentacja sygnalizacji (kontynuacja)
 
OŚWIETLENIE - BUDOWA:
- Łosie, ul. Koziołka Matołka - FS
- Łosie, ul. Pliszki - FS
- Borki, ul. Morenowa - FS
- Radzymin, ul. Dąbrowskiej
- Zakup opraw na wymianę i dowieszki
 
OŚWIETLENIE - PROJEKTY:
- Emilianów, ul. Św. Piotra i Pawła - FS
- Sieraków, ul. Przyrodnicza - FS
- Słupno, boczna od ul. Norwida
- Nadma, ul. Madery
- Słupno, ul. Agatowa
- Radzymin, ul. Szlachecka
- Słupno, ul. Sąsiedzka
 
PLACE ZABAW SOŁECKIE:
- Wawrzyna
- Ciemne
- Nadma Stara
- „drobniejsze zabawki” w ramach wydatków bieżących ZGK
 
INWESTYCJE KUBATUROWE / inne:
- nowa Stacja Uzdatniania Wody – Polski Ład
- wodociąg Borki
- wodociąg Stare i Nowe Załubice – Polski Ład
- Radzymin, rewitalizacja parku – fontanna w parku przy Kolegiacie
- Radzymin, SP1 – zadaszone boisko - Olimpia
- Radzymin, remont kaplicy na cmentarzu – Polski Ład
- Radzymin, budynek Św. Jana – projekt – Polski Ład
- świetlica, Stary Dybów
- świetlica, Nowy Janków
- Izba Pamięci w SP1 Radzymin – LGD
- dotacja na wyposażenie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920
- projekt rozbudowy SP2 Radzymin
- rozbudowa monitoringu
- wniesienie wkładu do PWIK
- wniesienie wkładu do ZGK
- zakup wozu strażackiego dla Załubic, kaskada wozu do Rudy i Nadmy.

Na skróty

Przewiń do góry