Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – konkurs ofert na 2024 rok

Zakład  Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o.  poszukuje podmiotu, który odbierze i zagospodaruje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o. zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z lokalizacji ul. Komunalna 8 w Radzyminie, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Odbiór odpadów przez Wykonawcę z ww. punktu następował będzie własnym transportem oraz własnym załadunkiem.

Odbiór odpadów powinien odbywać się w godzinach:

  •     poniedziałek i czwartek – 10.00-18.00
  •     wtorek, środa, piątek, sobota – 7.00-15.00

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć miejsce do gromadzenia odpadów w big bagi – 5 szt., palety – 5 szt., pojemnik 1100 L – 1 szt., pojemnik 240 L – 1 szt., pojemnik na baterie 120 L – 1 szt., a po każdorazowym odbiorze pozostawić ww. pojemniki na wymianę.

Wykonawca winien odebrać zgłoszone odpady z ww. lokalizacji maksymalnie 5 dni po ich zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie zagospodarowany przez podmiot zbierający we własnym zakresie.

Od 1 stycznia 2023 r. do 4  grudnia 2023 r. Zamawiający zgromadził i przekazał około 30 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zamawiający oczekuje, iż za odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiot zbierający wniesie opłatę na rzecz Zakładu, w wysokości zaproponowanej przez podmiot, według załączonej oferty cenowej.

Zapraszamy zainteresowane firmy, zajmujące się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do złożenia oferty cenowej z wykorzystaniem załączonego formularza.

Załącznik:  DOCXFormularz ofertowy_.docx (27,37KB)

Do formularza ofertowego należy dołączyć zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wpis do bazy BDO.

Kryteria oceny oferty - 100% cena.

Oferty należy składać do 13 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości z ofertą cenową na adres e-mail: zgk@radzymin.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udziela p. Grażyna Szczepańska, tel.: 22 667 68 66, e-mail: gszczepanska@radzymin.pl

 

 

Na skróty

Przewiń do góry