Pre-konsultacje pozaustawowe projektu uchwały krajobrazowej dla gminy Radzymin

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.142.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., Burmistrz Radzymina ogłasza pre-konsultacjie pozaustawowe projektu uchwały krajobrazowej dla gminy Radzymin, czyli projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Radzymin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Określa się:

- termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 grudnia 2023 r.

- termin zakończenia konsultacji na dzień 22 grudnia 2023 r.

 

Składanie opinii, uwag i propozycji od 11 do 22 grudnia 2023 r.:

1. papierowo w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

- budynek „A”, plac T. Kościuszki 2 w Radzyminie – Biuro Obsługi Interesanta lub

- budynek „B”, ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie – pokój nr 14

2. drogą elektroniczną, pisząc na e-mail: krajobraz@radzymin.pl

3. Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godzinie 1700:

- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23),

- online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia., Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams, który dostępny jest pod adresem:

https://tinyurl.com/RadzyminKons

 

Materiały dotyczące konsultacji udostępnione są do publicznej wiadomości:

- w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, budynek „B”, (pokój nr 23) ul. Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin;

- na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl,

- na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl

 

Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udzielać będzie:

Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel. 22 6676827/25/23

 

Link do zarządzenia:

https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/7264/zarzadzenie-nr-0050-142-2023

Wstępny projekt uchwały krajobrazowej:

https://bip.radzymin.pl/attachments/download/12258

Wzór uwag – formularz:

https://bip.radzymin.pl/attachments/download/12261

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry