Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Radzymin, 30.11.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z moim ostatnim komunikatem z dnia 23.10.2023 r. dot. planowanej przez prywatnego inwestora budowy kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie na działce ewidencyjnej nr 284/2, informuję, że na podstawie art. 152 Kodeksu postępowania administracyjnego, w dniu dzisiejszym zostało wydane postanowienie Burmistrza Radzymina w sprawie WSTRZYMANIA wykonania decyzji środowiskowej nr 54/2023 znak: OŚ.6220.9.2022.AT z dnia 31.07.2023 r.

Postanowienie to uniemożliwia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Adam Mulik realizowanie jakichkolwiek zapisów zawartych w decyzji środowiskowej.

Przy okazji informuję, że w ramach wznowionego przeze mnie postępowania administracyjnego w ww. sprawie (31 października 2023 r.), dążymy do ostatecznego UCHYLENIA decyzji środowiskowej dotyczącej kompostowni i kruszarni na obszarze Gminy Radzymin. Stanie się to do końca stycznia 2024 r.

O dalszych działaniach będę Państwa informował na bieżąco.

 

z wyrazami szacunku,

Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina

 

Obwieszczenie o wstrzymaniu wykonania decyzji:

https://bip.radzymin.pl/obwieszczenie/7260/obwieszczenie-o-wstrzymaniu-wykonania-decyzji

Na skróty

Przewiń do góry