Budżet Gminy Radzymin 2024 – projekt

Znamy już projekt budżetu Gminy Radzymin na 2024 rok. To budżet ambitny, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, a zarazem zrównoważony (z nadwyżką budżetową).

– Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie 248 mln zł

– Nadwyżka budżetowa wyniesie 150 tys. zł

– Inwestycje – ponad 61 mln zł

 

Budżet 2024 Gminy Radzymin (projekt) to:

– więcej środków przeznaczonych na drogi i bieżące wydatki

– podwyżki w szkołach 13% (łącze wydatki na oświatę wyniosą 98 mln zł)

– waloryzacja umów na transport zbiorowy (ZTM, SKM, linie R) – 9,27 mln zł

– tańsze Bilety Metropolitarne dla Mieszkańców – zwiększenie dopłaty do biletu z 1. progu dopłaty na 2. próg dopłaty

– powrót zniżek na Radzymińską Kartę Mieszkańca w przychodni zdrowia i badań profilaktycznych

 

Blisko 25% wydatków (i dochodów) budżetowych zaplanowano przeznaczyć na inwestycje:

 

ZAKUP DZIAŁEK

– Słupno, działka pod Dom Kultury i remizę – 750 tys. zł

– Nadma Pólko, działka pod plac zabaw – 600 tys. zł

 

BUDOWA DRÓG:

- Radzymin, ul. Ogrodowa – dofinansowanie RFRD

- Mokre, ul. Strażacka i ul. Rogowskiego – dofinansowanie PROW

- Radzymin, ul. Wadery – dofinansowanie Polski Ład

- Radzymin, ul. Kwitnąca – koszty dewelopera (udział gminy 15%)

- Radzymin, ul. Kossaka – Polski Ład

- Radzymin, ul. Leśna – Polski Ład

- Słupno, ul. Spokojna – Polski Ład

- Słupno, ul. Polnej Róży – Polski Ład

- Słupno, ul. Nastrojowa – Polski Ład

- Słupno, ul. Rodzinna – Polski Ład

- Słupno, ul. Sadowa

- Cegielnia, ul. Sikorskiego – Polski Ład

- Wiktorów, ul. Rzemieślnicza – Polski Ład

- Borki, ul. Słowiańska

- Mokre, ul. Żukowskiego

- Rżyska

- Ruda, ul. Borkowska – Polski Ład

- Nowe Załubice, ul. Bratnia – FOGR + Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Nowe Załubice, ul. Piwna

- Nowe Załubice – poszerzenie drogi do cmentarza

- Emilianów, ul. Objazdowa

- Łąki, ul. Sasankowa – Polski Ład

- Łąki, ul. Poligonowa – dopłata Nieporętu

- pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego – Wolica, Zawady, Ruda, Cegielnia

 

PROJEKTY DRÓG:

- Radzymin, ul. Różewicza (nowe zadanie)

- Radzymin, ul. Kotkowskiego (nowe zadanie)

- Łosie, projekt pętli autobusowej (nowe zadanie)

- Radzymin, al. JP2–AK (kontynuacja)

- Radzymin, ul. Dobra-Łąkowa (kontynuacja)

- Nadma Pólko, ul. Wrzosowa (kontynuacja)

- Nadma, ul. Jaworówka (kontynuacja)

- Radzymin, K3M/Zwycięska, dokumentacja sygnalizacji (kontynuacja)

 

OŚWIETLENIE (BUDOWA):

- Łosie, ul. Koziołka Matołka

- Łosie, ul. Pliszki

- Borki, ul. Morenowa

- Radzymin, ul. Dąbrowskiej

- Zakup opraw na wymianę

 

PROJEKTY:

- Emilianów, ul. Św. Piotra i Pawła

- Sieraków, ul. Przyrodnicza

- Słupno, boczna od ul. Norwida

- Nadma, ul. Madery

- Słupno, ul. Agatowa

- Radzymin, ul. Ziemiańska

- Słupno, ul. Sąsiedzka

 

PLACE ZABAW SOŁECKIE:

- Wawrzyna

- Ciemne

- Nadma Stara

- „drobniejsze zabawki” w ramach wydatków bieżących ZGK

 

INWESTYCJE KUBATUROWE/ INNE:

- nowa Stacja Uzdatniania Wody – Polski Ład

- wodociąg Borki

- wodociąg Stare i Nowe Załubice – Polsko Ład

- Radzymin, rewitalizacja parku – fontanna w parku przy Kolegiacie

- Radzymin, SP1 – zadaszone boisko – Olimpia

- Radzymin, remont kaplicy na cmentarzu – Polski Ład

- Radzymin, budynek Św. Jana – projekt – Polski Ład

- świetlica, Stary Dybów

- świetlica, Nowy Janków

- Izba Pamięci w SP1 Radzymin – LGD

- dotacja na wyposażenie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920

- projekt rozbudowy SP2 Radzymin

- rozbudowa monitoringu

- wniesienie wkładu do PWIK

- wniesienie wkładu do ZGK

- zakup wozu strażackiego dla Załubic, kaskada wozu do Rudy i Nadmy

 

Cały projekt budżetu Gminy Radzymin na rok 2024:

https://bip.radzymin.pl/.../zarzadzenie-nr-0050-135-2023

Na skróty

Przewiń do góry