Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2024.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gminy Radzymin w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką uzależnień oraz udział w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Planowany termin rozpoczęcia konsultacji: 24 listopada 2023 roku; 
Planowany termin zakończenia konsultacji: 4 grudnia 2023 roku;
Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: gmina Radzymin.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) udostępnienie projektu Programu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej – główny specjalista ds. partycypacji i polityki społecznej oraz na tablicy ogłoszeń);
2) zamieszczenie projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Konsultacje Społeczne).

Formularz można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej – główny specjalista ds. partycypacji i polityki społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, w terminie do 4 grudnia 2023 roku, do godz. 16.00.

Wszystkie materiały, w tym Zarządzenie Burmistrza, projekt Gminnego Programu oraz formularz konsultacji dostępne są tutaj: https://bip.radzymin.pl/artykul/184/7205/konsultacje-spoleczne-w-gminie-radzymin-projektu-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-w-gminie-radzymin-na-rok-2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Na skróty

Przewiń do góry