Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin w zakresie utworzenia ˝Placu Rekreacyjnego Nowa˝.

Konsultacje społeczne były związane z projektem „Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, skierowanego do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020. Projektowany tor rowerowy powstanie na działce, której obszar wykracza poza potrzeby realizacyjne projektu. Jednak, aby utrzymać rekreacyjny charakter obszaru, w całości należącego do gminy Radzymin, postanowiono  stworzyć na nim Plac Rekreacyjny Nowa.

Ze względu na nowatorskość pomysłu, jego zasięg oraz chęć stworzenia miejsca atrakcyjnego dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych, celem konsultacji było zebranie informacji na temat oczekiwań, co do kształtu i funkcjonalności projektowanej przestrzeni. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Radzymin.

Lokalizacja Placu Rekreacyjnego Nowa

Ankieta konsultacyjna
Podstawową metodą sondowania oczekiwań co do kształtu przyszłego Placu Rekreacyjnego NOWA była ankieta elektroniczna na platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl oraz wersja papierowa dostępna w placówkach edukacyjnych. Niestety, ze względu na wprowadzone rządowe restrykcje związane z zagrożeniem COVID-19, które skutkowały zamknięciem szkół podstawowych oraz szkół średnich, ankieta trafiła jedynie do placówek przedszkolnych. Pozostałe placówki przeprowadziły akcję informacyjną poprzez szkolne dzienniki elektroniczne.        

Na ankietę odpowiedziało 113 osób. Tworzyły ją dwa pytania: zamknięte i otwarte. Pytanie zamknięte dotyczyło propozycji obiektów, jakie powinny zdaniem ankietowanych znaleźć się na Placu Rekreacyjnym NOWA. Dostępne były cztery opcje wyboru: rampa skateboardowa, ścianka wspinaczkowa, park street workout oraz miejsce na ognisko. Odpowiedzi ankietowanych rozłożyły się w następujący sposób:

 • ścianka wspinaczkowa (26 % wskazań),
 • rampa skateboardowa (30 % wskazań),
 • park street workout (24 % wskazań),
 • miejsce na ognisko (20 % wskazań).

Konkurs na zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego NOWA – wyniki
Konkurs był jednym z elementów konsultacji na najlepszy pomysł zagospodarowania placu. Do urzędu wpłynęły 3 prace, które z różnej perspektywy spojrzały na plac jako miejsce aktywności fizycznej. Pani Anna Gołembiewska przygotowała „Projekt Placu Rekreacyjnego Nowa”, który zawiera 6 różnych stref przewidzianych dla każdego wieku:

 • Strefa dzieci.
 • Strefa młodzieży.
 • Eco Gym.
 • Aktywny pupil.
 • Aktywny Senior.
 • Street Workout and Kalistenika.

Proponowany podział na strefy to odbicie opinii wśród ankietowanych, którzy postulowali stworzenie miejsca dostępnego dla każdego niezależnie od wieku i zainteresowań sportowych. Pan Jarosław Podciechowski przygotował propozycję rozmieszczenia na Placu Rekreacyjnym Nowa następujących stref:

 • ścieżka asfaltowa do rolek i biegania,
 • street workout + siłownia zewnętrzna,
 • strefa relaksu (ławki, leżaki, miejsce na ognisko i grill, wiata),
 • tor oraz stacja naprawy.

To także potwierdzenie wniosków płynących z ankiet, określających szeroką dostępność miejsca oraz uwzględniająca najczęściej wymieniane przykłady aktywności fizycznej (rolki, street workout, tor rowerowy), ale akcentujący obecność strefy relaksu.

Kolejny projekt autorstwa pana Wiesława Solarza poszerza funkcjonalność placu o obszar, który nie pojawił się zebranych ankietach. Obok infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pojawia się możliwość wzmacniania aktywności intelektualnej poprzez utworzenie na Placu Rekreacyjnym Nowa „Świata wiedzy i dźwięku”, który łączyłby dwa obszary: poznawczy i dźwięku.

Wnioski końcowe
Podsumowaniem konsultacji społecznych i ankiet są następujące wnioski:  

 • kierując się liczbą wskazań w pytaniu otwartym (63 %),  jaki i zamkniętym (30%) można stwierdzić, że główną atrakcja Placu Rekreacyjnego NOWA jest budowa dwóch podstawowych elementów służących aktywności fizycznej: pumptracka (toru rowerowego) oraz rampy skateboardowej,
 • szeroki przekrój zgłoszonych propozycji, niezależnie od technicznych możliwości ich realizacji pozwala wyciągnąć z zebranych ankiet wniosek, że respondenci oczekują stworzenia miejsca, które przede wszystkim pozwoli aktywnie spędzić czas i będzie interdyscyplinarne, jeśli chodzi o możliwość uprawiania sportu (m.in. rower, rolki, gry zespołowe, tenis stołowy, tory przeszkód),
 • choć słabiej obecna, to ważna dla mieszkańców jest funkcja relaksacyjna miejsca (ławki, stoliki, miejsca na ognisko czy grill, zieleń dająca schronienie i podnosząca walory estetyczne miejsca)
 • Plac Rekreacyjny NOWA ma być miejscem dostępnym dla osób w każdym wieku, które pomimo zgłaszanych zastrzeżeń, że nie może być powieleniem rozwiązań typowych dla placu zabaw, czy też przestrzeni parkowej, powinien mieć do zaoferowania także coś dla rodzin z dziećmi (piaskownice, zjeżdżalnie).

Obraz jaki wyłania się z konsultacji jest w pewnych punktach zbieżny ze wstępnymi założeniami Gminy Radzymin, jeśli chodzi o wyposażenie podstawowe placu, czyli budowę toru rowerowego (pumptrack) oraz rampy skateboardowej, które nadadzą strefie funkcję sportową. Co do funkcji wypoczynkowej Placu Rekreacyjnego NOWA obszar nie został wyraźnie zdefiniowany. Na tej płaszczyźnie kwestia charakteru placu pozostaje otwarta, a wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych będą pomocne w ostatecznym przygotowaniu jego projektu i ustaleniu charakteru funkcjonalności miejsca.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach.
Sprawozdanie z konsultacji przygotowano w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej 
Pełna treść sprawozdania dostępna jest na BIP Radzymin (klik)

Na skróty

Przewiń do góry