Spotkanie nt. uchwały krajobrazowej w Radzymińskim Klubie Biznesu

26 października 2023 r. przedsiębiorcy, zrzeszeni w Radzymińskim Klubie Biznesu, jako pierwsi mieli okazję zapoznać się ze wstępnymi założeniami do gminnej uchwały krajobrazowej i główymi wnioskami z badania ankietowego, przeprowadzonego wśród mieszkańców na przełomie września i października 2023 r. 

Ze strony Gminy Radzymin w spotkaniu udział wzięli: p. Krzysztof Dobrzyniecki, Zastępca Burmistrza Radzymina i p. Bartosz Poniatowski z firmy Projekt: Miasto, ekspert w zakresie poprawy estetyki przestrzeni publicznej i wdrażania uchwał krajobrazowych. Omówiono cele i motywy gminy w zakresie poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznej w szczególności w zakresie przyszłych zasad umieszczania szyldów i reklam. Podstawą do dyskusji były wstępne wnioski z badania ankietowego, które wskazywały na potrzebę uporządkowania przestrzeni publicznej w w centrum miasta oraz w rejonach intensywnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać o konkretnych przypadkach i wpływie planowanych regulacji na poszczególne sposoby ekspozycji reklam i szyldów.

Spotkanie miało wstępny, dyskusyjny charakter i było jednym z elementów przygotowań do tworzenia projektu tekstu uchwały. Projekt uchwały będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, zaś informacje o konsultacjacach i kolejnych etapach przygotowań do wprowadzenia regulacji krajobrazowych będą zamieszczane na stronie: UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

 

Na skróty

Przewiń do góry