KOMUNIKAT dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie - Burmistrz wznawia postepowanie

W dniu 23 października br. Burmistrz Radzymina wydał komunikat ws. planowanych działań dotyczących prywatnej inwestycji polegającej na budowie kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie na działce ewidencyjnej nr 284/2.

W deklarowanym terminie, dzisiaj - 31 października, Burmistrz wznowił postępowanie administracyjne ws. wspomnianej inwestycji. Podstawą podjętych działań był brak wiedzy stron postępowania – bezpośrednich sąsiadów wskazanej działki - o trwającej procedurze związanej z wydaniem decyzji środowiskowej i tym samym brak możliwości ich udziału na każdym z etapów prowadzonej sprawy.

Wznowienie postępowania nastąpiło na podstawie postanowienia Burmistrza, o czym informujemy Państwa za pomocą: Obwieszczenia Burmistrza zamieszczonego w BIP Gminy Radzymin - https://bip.radzymin.pl/obwieszczenie/7173/obwieszczenie-os-6220-9-2022-at, które przekażemy również do dystrybucji sołtysom sołectw Dybów Kolonia, Wiktorów, Dybów Folwark, Stary Dybów i Emilianów.

Kolejnym krokiem Burmistrza, zgodnie z komunikatem z dnia 23 października br., będzie wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, co nastąpi do dnia 30.11.2023r.

 

https://radzymin.pl/download//8512/komunikat.png

Na skróty

Przewiń do góry