Komunikat Burmistrza Radzymina dot. inwestycji prywatnego inwestora w Starym Dybowie

Radzymin, dnia 23.10.2023r.

Drodzy Mieszkańcy,

dbając o jak najlepszą komunikację z Państwem w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dotyczące budowy kompostowni i kruszarni na działce ewidencyjnej nr ew. 284/2 w Starym Dybowie, pragnę przekazać Państwu najważniejsze informacje w tej sprawie, a także zadeklarować, że będę kontaktował się z Mieszkańcami wykorzystując różne drogi komunikacji: zarówno te elektroniczne (strona www i facebook) oraz w formie tradycyjnej – list do Mieszkańców Starego Dybowa, Wiktorowa oraz Dybowa Kolonii.

Wszelkie wiadomości będę kierował do Państwa regularnie, mniej więcej raz w miesiącu, aż do czasu zakończenia ww. sprawy. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco wiedzieli o bieżących i długoterminowych działaniach oraz statusie tej sprawy.

 

STAN FAKTYCZNY

Na dzień dzisiejszy inwestor, planujący budowę kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie, posiada wydaną – decyzję środowiskową z dnia 31.07.2023r. Do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia przez prywatnego inwestora, wymagane jest uzbrojenie danej nieruchomości
w media: wodociąg (co jest warunkiem koniecznym wynikającym z decyzji), prąd, gaz, a także zapewnienie drogi dojazdowej. Żaden z ww. elementów infrastruktury nie jest obecnie przez Gminę projektowany i nie może powstać bez zgody samorządu. Jako Gmina mamy więc pełną kontrolę nad ich powstaniem.

 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

Po poznaniu obaw Mieszkańców związanych z planowaną inwestycją prywatnego inwestora w Starym Dybowie, i w pełni je rozumiejąc, wystąpiliśmy we wrześniu br. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 31 lipca 2023r. celem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Niezależnie od powyższego chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, do końca października br. planuję wznowienie „postępowania środowiskowego”.

W tym miejscu pragnę podziękować Mieszkańcom i Sołtysom, którzy wspierają Gminę w osiągnięciu tego celu. Część z Państwa podjęła inicjatywę Urzędu i złożyła wniosek o wznowienie postępowania. Wpłynęło również kilka pism o podobnym charakterze z własnej inicjatywy Mieszkańców. Pozwoli mi to, na wydanie:

  1. postanowienia wznawiającego postępowanie (do końca października br.)
  2. postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji środowiskowej (do końca listopada br.),

co uniemożliwi inwestorowi realizowanie jakichkolwiek  zapisów decyzji środowiskowej.

Celem wznowionego postępowania jest ostateczne uchylenie decyzji środowiskowej
w sprawie kompostowni i kruszarni na terenie Gminy Radzymin.

Stanie się to do końca stycznia nowego roku.

 

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE

Niezależnie od ww. działań, Gmina Radzymin podejmuje jednocześnie kroki, aby zapobiec wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości - zarówno na poziomie dokumentów planistycznych, jak i gminnych procedur.

Podjąłem decyzję, aby wszystkie dokumenty - począwszy od środowiskowych, przez zgody na zjazd, aż po lokalizację przyłączy i budowę mediów - na potrzeby inwestycji, której oddziaływanie wykracza poza granice danej nieruchomości, były raportowane do mojej wiadomości oraz bezpośrednio przeze mnie parafowane lub podpisywane.

 

O kolejnych etapach tej ważnej dla nas wszystkich sprawy, będą Państwa informował na bieżąco, zarówno elektronicznie, jak i listownie.

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Chaciński

Burmistrz Radzymina

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry