Umowa na rozbudowę ul. kpt. Rogowskiego i ul. Strażackiej w Mokrem PODPISANA

W dniu 17 października 2023r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę na rozbudowę dróg gminnych ul. kpt. Jana Rogowskiego i ul. Strażackiej w miejscowości Mokre! Zadanie będzie realizować firma AGBUD GROUP PIOTR SKŁODOWSKI z Karpina (gm. Dąbrówka).

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej;
  • budowę chodników z kostki betonowej;
  • budowę i przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych;
  • budowę zatoki parkingowej z kostki betonowej;
  • przebudową przepustu;
  • przebudowę i budowę sieci gazowej, wodociągowej,
  • elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;
  • budowę kanalizacji deszczowo-drenażowej;
  • budowę oświetlenia drogowego.

Termin zakończenia inwestycji: 9 miesięcy od podpisania umowy, czyli  lipiec 2024r.   

Koszt zadania wyniesie: 4 298 298,48 zł, z czego dofinansowanie z PROW to kwota ponad 3 mln zł.

 

 

 

Na skróty

Przewiń do góry